Sameradion & SVT Sápmi: Samekonventionen offentliggjord – preliminärt godkänd

Sverigesradio.se, 13.01.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6607723

Art. 13 Sametingens röstlängd

En person som anser sig vara same och

a) har samiska som hemspråk, eller

b) har en förälder, en far- eller morförälder eller en förälder till en far- eller morförälder som har haft samiska som hemspråk, eller

c) har en förälder som är eller har varit upptagen i Sametingets röstlängd,

ska ha rätt att, om övriga krav såsom ålder, medborgarskap och folkbokföring är uppfyllda, bli införda i Sametingets röstlängd i Finland, Norge eller Sverige.

Sametingen kan samarbeta om implementeringen av ovannämnda bestämmelse i enlighet med nationell lagstiftning.

Nrk Sápmi: Samisk identitet er mer enn rein

Nrk.no, 11. november, 2016: https://www.nrk.no/sapmi/samisk-identitet-er-mer-enn-rein-1.13223525

Sametingspresident-kandidat og stortingsrepresentant Helga Pedersen var også opptatt av at språkkriterier ikke må hindre noen i “å bli” same, eller at det skal være et kriterium for å bli for eksempel sametingspresident.