NRK Sápmi: President-rivalene bakker hverandre opp i splittende språkdebatt

Nrk.no, 06.09.2017: https://www.nrk.no/sapmi/president-duellen_-vil-ha-slutt-pa-sarende-sprakdebatt-1.13675221

Aps Ronny Wilhelmsen mener slike ting er med på å skape et skille mellom «ekte og uekte-samer».

– Det er ikke tvil om at det er skapt et slikt bilde i media. Det gjør meg urolig fordi man setter et internt skille i den samiske befolkningen, og dette sårer begge sider, sa han.

 

Ságat: Leder: Manntall og verdier

Sagat.no, 25.08.2017: http://www.sagat.no/leder/manntall-og-verdier/19.9081

De av oss som kan ett eller flere av de samiske språkene, vet hvor utsatt og skjørt samiske språk er. Samiskspråklige viser ofte en sterk glede når noen viser vilje til å lære seg samisk. På samme måte reagerer man sterkt negativt om man føler språket angrepet eller svekket. For en del mennesker er de samiske språkene selve identitets­merket. Uten samisk språk, ingen samer. Uten samisk språk, ingen stemmerett ved sametingsvalg.

Ved den andre ytterkant står samer bosatt utenfor de områdene samisk språk brukes daglig. I dag kan disse samene stemme ved sametingsvalg så fremt minst én oldeforelder hadde ett av de samiske språk som hjemme­språk. Man trenger altså ikke å snakke språket selv, og for veldig manges del har man heller aldri hørt samisk bli snakket i familiesammenheng.

For disse samene er det andre identitetsmarkører enn språk som er viktige. Samer uten samisk språk merker en voldsom fortvilelse når de opplever at andre samer diskriminerer dem. Begreper som nysame og konstruert same er ord som både smerter og treffer under beltested­et.

Sara, Terese Olli: Kommentar til intervju av John Henrik Eira, Ságat 17.08.17

Sagat.no, 21.08.2017: http://www.sagat.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=8991

Riktignok har den norske stat formelt avsluttet sin fornorskning av samer og kvener, men det jeg leste viste meg, dessverre, at den fortsatt eksisterer i beste velgående. Drakten er bare skiftet, og er nå på sitt mest kyniske. Den kommer innenfra. Av våre egne, nettopp som følge av årelang fornorskning. Man kan si at følgene ikke lenger kun er synlig ved tap av språk, kultur og identitet, men har også skapt et skarpt skille innad i ett folk der den ene parten ekskluderer den andre.

Dersom Eira sine politiske meninger får fotfeste er jeg redd staten stolt kan vise til en særdeles effektiv assimileringspolitikk uten sidestykke. (…)

iFinnmark: Listetopp mener seg feiltolket

ifinnmark.no, 18.08.2017: https://www.ifinnmark.no/sametinget/nyheter/finnmark/listetopp-mener-seg-feiltolket/s/5-81-565959

– Jeg verken sa til Ságat eller mener at to av tre skal miste stemmeretten til sametingsvalget. Tittelen og ingressen er ikke noe som jeg står inne for, sier Eira til iFinnmark.

– Det jeg mener, er at man må stramme inn kriteriene for å bli innskrevet i samemanntallet. I dag er det slik at hvis oldeforeldre har hatt samisk som hjemmespråk, så kan man melde seg inn i samemanntallet. Jeg mener at grensen må gå ved at besteforeldre har hatt samisk som hjemmespråk, sier listetoppen til iFinnmark.

– Mitt hovedpoeng er at samisk språk er veldig viktig, og at for eksempel samepolitikere bruker samisk språk så ofte som mulig, og i alle sammenhenger. Jeg støtter også det som kom fram i en undersøkelse nylig, blant annet at over 60 prosent av ungdommene mener at sametingspresidenten må kunne samisk, sier John Henrik Eira.

vs.

Nyhetsredaktør Lars Birger Persen i Ságat kommenterer saken slik:

– Vi har sjekket i forhold til intervjuet som vi gjorde før saken ble publisert torsdag. Vi har tolket ham (Eira) i saken, og vi mener at vi har tolket ham riktig. Vi mener også at det i saken er dekning for vinklingen på saken som vi hadde, sier Persen til iFinnmark.

Ryan, Kristin: Staten vil ikke gi andre enn samer stemmerett til sametingsvalgene

Nordnorskdebatt.no, 23.05.2017: http://nordnorskdebatt.no/article/staten-vil-ikke-gi-andre-enn

I fortalen har man også forsøkt å beskrive hvem en eventuell endring skal omfatte. To vilkår framgår av fortalen: at vedkommende «regner seg som same», og at vedkommende har «nær tilknytning til samisk kultur». I artikkel 13 står det «oppfatter seg som same». Det samme følger av sameloven. Disse uttrykkene er ment å dekke det samme, nemlig selvidentifikasjon som same. (…)

Det andre vilkåret åpner opp for at det kan vedtas en regel om at nær tilknytning til kulturen – for eksempel til reindriften – kan bli et kriterium i stedet for eller i tillegg til språk. Alle samiske språk er klassifisert som truede språk, og særlig kritisk er situasjonen for sørsamisk og lulesamisk. Det kan dermed oppstå behov for å justere reglene ettersom tiden går. Vi kan for eksempel tenke oss at en ung reinsdriftsutøver i det sørsamiske området kan risikere å falle utenfor hvis foreldrene ikke har stått i manntallet, og språket har vært tapt i lang tid.

 

NRK: Samepolitisk drama i sju akter

Nrk.no, 10.03.2017: https://www.nrk.no/finnmark/samepolitisk-drama-i-sju-akter-1.13417031

1. januar 2017: Vibeke Larsen holder sin nyttårstale – på norsk. Den blir et hett diskusjonstema. Bør ikke sametingspresidenten beherske samisk, spør mange. Vibeke Larsen forklarer selv i nyttårstalen at hennes språkløshet er et resultat av en fornorskningspolitikk gjennom mange generasjone

 

Sameradion & SVT Sápmi: Höga beviskrav för att få någon utesluten från röstlängden

Sverigesradio.se, 16.02.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6632160

– Det som också har skilt sig från tidigare år är att det är fler som har överklagat andras upptagande i röstlängden, säger Karin Hansson, chefsjurist på rättsenheten på Norrbottens länsstyrelse.

 

Sameradion & SVT Sápmi: Alla utom en får vara med i röstlängden

Sverigesradio.se, 15.02.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6630793

när Länsstyrelsen nu gått igenom alla överklagningar avslogs alla åtta där någon som skulle tas med i röstlängden överklagats av andra. Bland annat godkändes de personer som vi tidigare berättat om, som båda stått med i röstlängden i 20 respektive 16 år.

Också 15 av de 16 personer som överklagat att de själva inte kommit med i röstlängden godkändes av Länsstyrelsen, till skillnad från valnämnden som bara godkände 14.

Länsstyrelsen menar att den som valnämnden valde att inte ta med, visst gjort sannolikt att mor- eller farföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet.

Det gör att den ende som efter genomgången av överklagningarna inte får stå med är en person som inte varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen

 

Holstad, Egon: «Hva er ekte nordmenn og ekte samer?»

Itromso.no, 10.02.2017: https://www.itromso.no/meninger/2017/02/10/%C2%ABHva-er-ekte-nordmenn-og-ekte-samer%C2%BB-14204139.ece

Og så kommer dette evinnelige og opprinnelige spørsmålet, om hva som er samisk. Her er det veldig mange som mener å sitte på fasiten, men deres fasiter er ikke kompatible. For hva er egentlig samisk? Og hva er egentlig norsk? Selv aner jeg ikke.