Eira, John Henrik: «Hvor ble det av verdiene?»

Nordnorskdebatt.no, 28. november 2016. http://nordnorskdebatt.no/article/hvor-ble-verdiene (See also Ifinnmark.no 29. november 2016. http://www.ifinnmark.no/debatt/sametinget/valg/hvor-ble-det-av-verdiene/o/5-81-382669)

Etter min mening er ikke Frp den største trusselen mot legitimiteten til Sametinget. Det er en større trussel hvis presidentkandidatens oppfordring følges; «at alle som har muligheten til å skrive seg inn i samemanntallet, benytter muligheten til å gjøre det».

Keskitalo, Aili: «Når hjertespråket blir språksmerte»

Nordnorskdebatt, 25. november 2016. http://nordnorskdebatt.no/article/nar-hjertespraket-blir

Jeg mener også at den delen av den samiske befolkningen som er frarøvet språket gjennom fornorskningen ikke kan utelukkes fra politisk deltakelse. Det ville være en dobbel straff for oss som fortsatt bærer på arven etter fornorskingspolitikk

 

Nrk Sápmi: Samisk identitet er mer enn rein

Nrk.no, 11. november, 2016: https://www.nrk.no/sapmi/samisk-identitet-er-mer-enn-rein-1.13223525

Sametingspresident-kandidat og stortingsrepresentant Helga Pedersen var også opptatt av at språkkriterier ikke må hindre noen i “å bli” same, eller at det skal være et kriterium for å bli for eksempel sametingspresident.

Berg-Nordlie, Mikkel: «På jakt etter det samiske grunnsynet».

Nordnorskdebatt.no, 27. oktober 2016. http://nordnorskdebatt.no/article/pa-jakt-etter-samiske-grunnsynet For transparency: Article author is part of SÁMPOLRÁJ project Group.

Det kan ikke være så vanskelig å akseptere at innad i samefolket, som hos alle andre folkeslag i verden, finnes det mennesker med totalt forskjellige grunnsyn

 

Sameradioen & SVT Sápmi: «Forskare: sametinget styrs av försvenskade samer».

Sverigesradio.se, 19. oktober 2016. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6543807

Vad har du egentligen för kunskap och förståelse för det samiska om du bara en svag anknytning till den samiska världen genom farmor eller morfar?

vs

Dels behövs det uppenbarligen en historieutbildning även för historiedoktorer, för det är ju en enorm historielöshet som han uppvisar och det är ju också närmast fascistiskt att när ett parti som man inte gillar vinner valet så är den rätta lösningen att utesluta det partiet och se till att de människor man tror röstar på det partiet inte får rösta

 

Lapin Kansa: «Jurista fuolas válgalogahallamis: ‘Ruoŧas lea láddeluvvan sápmelaččat váldán válddi’».

Lapinkansa.fi, 14. september 2016: http://www.lapinkansa.fi/sagat/jurista-fuolas-valgalogahallamis-ruotas-leat-laddeluvvan-sapmelaccat-valdan-valddi/

Juos dát ođđa politihkalaš fámut mat leat jođus Ruoŧa bealde nagodit ovddidit, ahte galgá ovttain buolvvain vel viiddidit giellakritera, de jienastuslogus šaddá unnimusta beali stuorit ja mat dat leat mat dasto bohtet sisa: láddeluvvan sápmelaččat.