Sameradioen & SVT Sápmi: «Samerådet kräver gemensam samedefinition».

Sverigesradio.se, 9. oktober 2015. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6274334

Aile Javo säger att varken Sverige eller Finland har erfarenheter av att släppa in svenskar eller norrmän i i sametingets röstlängd – det är därför mycket beklagligt att en finsk domstol gör en annan bedömning än sametinget över vem som är same, säger Javo.

Sameradioen & SVT Sápmi: «Sametinget i Finland klagar till FN».

Sverigesradio.se, 5. oktober 2015. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6270894

En som gjorde det var Leo Anttila från Ivalo, som var en av de 93 som i onsdags fick rösträtt av Högsta förvaltningsdomstolen. Han säger till Sameradion i Finland att det är en stark känsla att få rösta. Anttila säger också att han vet att han är same och ska ha rösträtt.

NRK Sápmi: Riksdagen behandler finlands ratifisering av ILO-konvensjonen i dag

Nrk.no, 12.03.2015: https://www.nrk.no/sapmi/riksdagen-behandler-finlands-ratifisering-av-ilo-konvensjonen-i-dag-1.12255414

“I forrige uke gikk Näkkäläjärvi hardt ut i finsk media og uttalte at Sametinget ikke ville støtte ratifiseringen av ILO nr. 169 hvis den nye sametingsloven ikke ble vedtatt.”

Nrk Sápmi: Forsker: – Samene frykter at altfor mange blir med i samemanntallet

Nrk.no, 12.03.2015. https://www.nrk.no/sapmi/forsker_-_-samene-frykter-at-altfor-mange-blir-med-i-samemanntallet-1.12255983

“Hvis jeg skal forklare det enkelt, så er det slik at mange samer i Finland ikke vil at «gud og hvermann» skal få stemmerett i sametingsvalgene. Derfor ville de helst at kriteriene for å bli godtatt i sametingets valgmanntall skulle endres, forklarer Piia Nuorgam.”

NRK Sápmi: Professor i urfolkspolitikk: – Sterkt protestsignal at sametingsleder vil gå av

Nrk.no, 11.03.2015: https://www.nrk.no/sapmi/professor-i-urfolkspolitikk_-_-sterkt-protestsignal-at-sametingsleder-vil-ga-av-1.12254480

Finlands justisminister Anna Maja Henriksson opplyste i går at hun trekker tilbake forslaget om ny sametingslov, som Sametinget har jobbet med i flere år. Det sa hun etter at riksdagen i Finland hadde stemt for å beholde den gjeldende samedefinisjonen. Näkkäläjärvi uttalte i går at han er veldig skuffet over vedtaket og at tre års arbeid har gått i vasken.

 

NRK Sápmi: Sametingets leder søker om å få gå av

Nrk.no, 11.03.2015: https://www.nrk.no/sapmi/sametingets-leder-soker-om-a-fa-ga-av-1.12253025

 

Finlands justisminister Anna Maja Henriksson opplyste i går at hun trekker tilbake forslaget om ny sametingslov. Det sa hun etter at riksdagen i Finland hadde stemt for å beholde den gjeldende samedefinisjonen.

Det er sametingsloven som definerer hvem som er same, og hvem som ikke er det. Henriksson sier hun måtte trekke hele forslaget.