Berg-Nordlie, Mikkel: «På jakt etter det samiske grunnsynet».

Nordnorskdebatt.no, 27. oktober 2016. http://nordnorskdebatt.no/article/pa-jakt-etter-samiske-grunnsynet For transparency: Article author is part of SÁMPOLRÁJ project Group.

Det kan ikke være så vanskelig å akseptere at innad i samefolket, som hos alle andre folkeslag i verden, finnes det mennesker med totalt forskjellige grunnsyn

 

Sameradioen & SVT Sápmi: «Forskare: sametinget styrs av försvenskade samer».

Sverigesradio.se, 19. oktober 2016. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6543807

Vad har du egentligen för kunskap och förståelse för det samiska om du bara en svag anknytning till den samiska världen genom farmor eller morfar?

vs

Dels behövs det uppenbarligen en historieutbildning även för historiedoktorer, för det är ju en enorm historielöshet som han uppvisar och det är ju också närmast fascistiskt att när ett parti som man inte gillar vinner valet så är den rätta lösningen att utesluta det partiet och se till att de människor man tror röstar på det partiet inte får rösta

 

Lapin Kansa: «Jurista fuolas válgalogahallamis: ‘Ruoŧas lea láddeluvvan sápmelaččat váldán válddi’».

Lapinkansa.fi, 14. september 2016: http://www.lapinkansa.fi/sagat/jurista-fuolas-valgalogahallamis-ruotas-leat-laddeluvvan-sapmelaccat-valdan-valddi/

Juos dát ođđa politihkalaš fámut mat leat jođus Ruoŧa bealde nagodit ovddidit, ahte galgá ovttain buolvvain vel viiddidit giellakritera, de jienastuslogus šaddá unnimusta beali stuorit ja mat dat leat mat dasto bohtet sisa: láddeluvvan sápmelaččat.

 

Handegård, Odd: «Er samene et urfolk».

Nordnorskdebatt.no, 22. august 2016. http://nordnorskdebatt.no/article/var-samene-et-urfolk

Den mannlige samiske befolkningen i Finnmark består altså av en halvpart med europeiske aner som er kommet via Norge og Sverige, og en halvpart som kom mye seinere fra Russland og Finland. Det er integreringen av denne siste innvandringsbølgen til Finnmark (N1c1) som har gjort også en del, men ikke alle, av de opprinnelige grupper av mannlige ”nordmenn” i Finnmark (særlig I1 og R1a) til ”samer”.

Ravna, Marion A.: Koftetradisjoner – synsing og forklaring

Nordnorskdebatt.no, 22. august, 2016: http://nordnorskdebatt.no/article/koftetradisjoner-synsing

Sett fra en utenforståendes synspunkt kan koftenormene virke merkelige, og kanskje litt strenge. Utgangspunktet for å kunne bruke kofta er nemlig samisk avstamming, og det er kun samer som kan bruke kofta. Unntaket er om du gifter deg med en same, eller du er en offentlige person, som ordfører, kongelig…

 

 

Sameradioen & SVT Sápmi: «Föreslår gemensam samedefinition».

Sverigesradio.se, 29. april 2016. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6422068

Sametinget i Finland föreslår att sametingen tar fram en gemensam samedefinition som ska ingå en nordisk samekonvention. Inbjudan till diskussioner har skickats till både Sametinget i Sverige och Norge.