NRK: Massiv støtte til Asle etter vraking fra samisk 100-årsjubileum

Nrk.no, 03.02.2017: https://www.nrk.no/sapmi/massiv-stotte-til-brukskunstner-tveitnes-etter-at-han-ble-kastet-ut-fra-samisk-arrangement-1.13356412

Reineier Karen Siri Utsi, sier hun ikke kan forstå utestengelsen av Asle Tveitnes.

– Han er den beste og flittigste belte- og båndvever i nord, og har vevd belter både til mine døtre og til meg også, sier karen Siri Utsi.

vs.

Styreleder i Sámiid Duodji, Catarina Utsi, sier at de har fulgt retningslinjene som Samerådet har vedtatt i forbindelse med godkjennelsen av duodjimerket. Vi kan ikke gå ut over disse retningslinjer, sier Catarina Utsi.

– Med bakgrunn i Samerådet retningslinjer for Duodjimerket, så betyr det at vi verken kan eller vil endre vårt vedtak, sier Catarina Utsi.

Sveriges Radio: Kjell Holmberg kan bli struken från sameröstlängden efter 20 år

Sverigesradio.se, 02.02.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6621429

– …Min fru och mina barn, dom räknas som samer, dom har rösträtt, men jag som är ingift, jag ska stå helt utanför familjens angelägenheter, vad är det för rättvisa i det? säger Kjell Holmberg.

(…)

Men tycker du att det är rimligt att du som inte själv har samisk härkomst ändå ska stå med i röstlängden?

– Då ställer jag en motfråga till dig: tycker du att en invandrare som kommer till Sverige ska få rättigheter och välja till Sveriges riksdag, att de ska bli svenska medborgare? Det är precis samma sak.

Sameradion & SVT Sápmi: Het debatt om Sametingets röstlängd

Sverigesradio.se, 02.02.2017: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6622237

 

Var och en fyller i en ansökan för en röstlängd, han kan lämna riktiga eller oriktiga uppgifter, och har man varit hederlig då behöver man inte fundera över det, säger Samelandspartiets ordförande Per Olof Nutti.

vs.

…vi har en valnämnd som jobbat med frågorna och gjort ett bra jobb. Sen kan man inte utesluta att någon faller mellan stolarna, men det är oerhört diskriminerande att man kan bli överklagad – och få hela sin samiska identitet ifrågasatt

 

NRK: Utestengt fra utstilling fordi han ikke er same

Nrk.no, 02.02.2017: https://www.nrk.no/troms/utestengt-fra-utstilling-fordi-han-ikke-er-same-1.13355239

– Vi ønsker beskyttelse av vårt handverk, og vil vise kjøperne at det vi lager kommer fra den samiske kulturen, sier styreleder i Samiid Duodji, Catarina Utsi.

vs.

Sametingspresident Vibeke Larsen mener beslutningen om å hive Asle Tveitnes ut av utstillingen er gal, og ber om at den gjøres om.

– Det er galt å utestenge en person som gjennom så lang tid har vist interesse for samisk håndverk. Vi har ikke råd til å ekskludere mennesker som ønsker å jobbe positivt for det samiske samfunnet og våre interesser, sier Larsen til NRK.

Sameradion & SVT Sápmi: Kan bli struken från röstlängden efter 20 år

Sverigesradio.se, 01.02.2017: http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=2327&grupp=23626&artikel=6620214

 

Men tycker du att det är rimligt att du som inte själv har samisk härkomst ändå ska stå med i röstlängden?

– Då ställer jag en motfråga till dig: tycker du att en invandrare som kommer till Sverige ska få rättigheter och välja till Sveriges riksdag, att de ska bli svenska medborgare? Det är precis samma sak.

Sameradion & SVT Sápmi: Valnämnden vill sparka personer från röstlängden

Sverigesradio.se, 31.01.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6619891

I tre fall har de som överklagat fått gehör från valnämnden, som ändrat sitt beslut och valt att inte ta med dessa i röstlängden.

En av dem upptogs i röstlängden inför valet 1997, efter att ha angett sig vara gift med en same och att deras barn finns med i röstlängden. Personen kompletterade det här med att denne haft samiska som språk i hemmet.

Denne menar att kriterierna gäller fortfarande idag, eftersom det talas samiska i familjen, men efter överklagan har nu valnämnden ändrat sig och menar att personen inte gjort sannolikt att denne själv har eller haft samiska som språk i hemmet.

De andra personerna som har överklagats av andra och strukits från röstlängden uppfyller enligt valnämnden inte heller språkkriteriet. En av dem hade överklagats av två personer.

NRK Sápmi: – Språk-kritikken var sårende

Nrk.no, 22.01.2017: https://www.nrk.no/sapmi/_-sprak-kritikken-var-sarende-1.13333126

– Det var dager jeg ikke hadde lyst å åpne Facebook, men jeg gjorde det. Jeg har lest mye av det som har blitt skrevet, ikke alt. Jeg skjønner til en viss grad kritikken, jeg skjønner at noen reagerer på det at sametingspresidenten ikke snakker samisk. Det er første gang det skjer i Norge. I Sverige har vi sametingspresident som ikke snakker samisk, men svensk, sier Larsen.

Odd Mathis Hætta: – Forsøkt ribbet for enhver anstendighet

Altaposten.no, 20.01.2017: http://www.altaposten.no/meninger/2017/01/20/%E2%80%93-Fors%C3%B8kt-ribbet-for-enhver-anstendighet-14091747.ece

For samisktalende er det to sider, det å kommunisere utad i et norsk miljø, og å ha samisk språk som det identitetsbærende. Men i noen samiske miljøer er det fortsatt enkelte identitetsbærende elementer, som skikk og bruk, ortodoks kristen tro, slekt og minner. Derfor behøver ikke alle samer språket for å bære samisk identitet, selv om noen elementer er svekket og delvis borte.

Sameradion & SVT Sápmi: Samekonventionen offentliggjord – preliminärt godkänd

Sverigesradio.se, 13.01.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6607723

Art. 13 Sametingens röstlängd

En person som anser sig vara same och

a) har samiska som hemspråk, eller

b) har en förälder, en far- eller morförälder eller en förälder till en far- eller morförälder som har haft samiska som hemspråk, eller

c) har en förälder som är eller har varit upptagen i Sametingets röstlängd,

ska ha rätt att, om övriga krav såsom ålder, medborgarskap och folkbokföring är uppfyllda, bli införda i Sametingets röstlängd i Finland, Norge eller Sverige.

Sametingen kan samarbeta om implementeringen av ovannämnda bestämmelse i enlighet med nationell lagstiftning.