Sameradion & SVT Sápmi: Valnämnden klar, men besluten dröjer

Sverigesradio.se, 12.01.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6606897

Sametingets valnämnd har behandlat nitton överklagningar till röstlängden. Av dem har tolv överklagat att de inte fått sina ansökningar godkända av nämnden, och sju har överklagats av andra personer som menar att de är felaktigt med i röstlängden.

 

Beaska Niilas: Å tillegge andre meninger de ikke har

Nordnorskdebatt.no, 10.01.2017: http://nordnorskdebatt.no/article/tillegge-andre-meninger-ikke-har%20%20%20%20%20%20%20

 

NSR har vært, og er, svært tydelige på språk ikke er et kvalifikasjonskrav for å være sametingspresident. 25. november var den gang sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) særdeles klar i sin tale om at også de språkløse samene har rett til å være representert på alle nivåer. Dette er NSR sin eneste linje i dette spørsmålet, og den har vært gjentatt mange ganger.

Sverigesradio & STV Sápmi: Menar att överklagan leder till hårdare debatt

Sverigesradio.se, 09.01.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6603904

– Jag ser också på kommenteringarna att jag tycker det är mycket hat som det ges uttryck för där. Att de här “nysamer” och att man skriver att rennäringen är det enda som är det samiska. Det är mycket sånt som kommer fram – rent hatiska kommentarer.

 

Ann-Merete Solbakken: Kampen for hjertespråket

Altaposten.no, 09.01.2017: http://www.altaposten.no/meninger/2017/01/09/Kampen-for-hjertespr%C3%A5ket-14026066.ece

Debatt om samisk språk er viktig, men fokuset bør være på hvordan vi kan få flere til å snakke og bruke samiske slik at det kan være et levende språk i fremtiden, og ikke en stridighet mellom de som behersker samisk og de som ikke gjør det.

Øystein Nilsen: En nyttårstale til besvær, eller?

Ifinnmark.no, 09.01.2017: http://www.ifinnmark.no/debatt/samisk/sprak/en-nyttarstale-til-besvar-eller/o/5-81-407320

Hva gjør det med et barns identitet og stolthet når man blir fortalt av sine medelever at man ikke er nok samisk?

Uten å utdype det mere så kjenner jeg til elever der medelevene sier ting som: «Din pappa er daža, du er ikke same», fordi faren er norsktalende. Eleven som imidlertid har samisk som morsmål, og snakker flytende samisk, like bra som noen, blir selvsagt lei seg og samtidig provosert, for h*n vet jo at faren er same. Noe som det da også blir opplyst om til medelevene, at faren er same, sjøsame … mearrasápmelaš. Da blir svaret fra elevene, ja men det er jo ikke ordentlig same, du er ikke ekte same.

Odd-Are Hansen: Den tullete språkdebatten er ødeleggende for Sametinget

Nordnorskdebatt.no, 07.01.2017: http://nordnorskdebatt.no/article/sprakdebattens-samepolitiske

Kravet om en samisktalende president fordrer dramatiske endringer i fundamentet for det samiskpolitiske virke, manntallsregistreringen må tillegges et språkkriterium og svært mange faller derfor ut av registeret.

 

Sylvi Vatne Pedersen: Det samiske Kanossa

Nordnorskdebatt.no, 06.01.2017: http://nordnorskdebatt.no/article/samiske-gapestokken%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%20

Når den ferske sametingspresidenten, Vibeke Larsen, starter første uka av 2017 med å bli jaget rundt fordi hun snakket norsk i sin første nyttårstale – er vi mange som jages rundt sammen med henne. I talen sa hun at i den samiske storfamilien må alle inkluderes. Da hun gikk av lufta, startet ekskluderingen. “Svik”, “sårende”, “overtramp” og “mangel på respekt” var blant kritikken hun fikk, også i sosiale media. Ikke på talens innhold, men fordi den var på norsk.

Eilif Aslaksen: Språklig sviker eller ildsjel?

Ifinnmark.no, 06.01.2017: http://www.ifinnmark.no/debatt/ukeslutt/samisk/spraklig-sviker-eller-ildsjel/o/5-81-406985

Sametingspresidentens tale på norsk ga verdifull innsikt til hundretusener av mennesker om konsekvensene av 150 års fornorskningspolitikk. At de fleste samene er i samme situasjon som Vibeke Larsen, er noe mange i Norge etter hvert har fått med seg, men fortsatt er det nok dessverre ukjent for svært mange. Årsakene til at norsk er morsmålet til mange samer er imidlertid ikke allmennkunnskap. Debatten i etterkant av sametingspresidentens nyttårstale er derfor grunnleggende og forhåpentligvis også nok en vekker for både norsktalende og samisktalende; nordmenn, finner, svensker og samer.

Ann-Merete Solbakken: Kampen for hjertespråket

Ifinnmark.no, 06.01.2017: http://www.ifinnmark.no/debatt/samisk/sprak/kampen-for-hjertespraket/o/5-81-406456

Den norske stat har et særskilt ansvar for å sikre og utvikle det samiske språk gjennom nasjonal og internasjonal rett, men også vi som enkeltpersoner har et ansvar for at hjertespråket vårt skal overleve

 

Brita Julianne Skum: Personangrep og manglende forståelse for samisk språks betydning

Nordnorskdebatt.no, 05.01.2017: http://nordnorskdebatt.no/article/personangrep-manglende (See also: Ságat.no, 05.01.2017: http://www.sagat.no/mening/personangrep-og-manglende-forstaelse-for-samisk-spraks-betydning/19.5988)

Mine utsagn står jeg for! Skal ikke jeg ha rett til å slåss for vårt eget språk, uten å bli anklaget for å tilhøre en slags mindretallselite som undertrykker resten fordi vi ønsker å berge språket? Hvis ikke vi har sametingspolitikere med oss, hvem skal da ivareta vår felles arv, samisk. Alle språkdebatter ender med at noen stopper debatten med å si at dette er undertrykking, de fleste samer kan ikke samisk.

Mun lea sápmelaččaid biga giela ektui, ja mun vuorddán maiddai  ahte min presideantta lea sámegiela deháleamos ovddasteaddji.