Nrk Sápmi: Her taler prinsessen på samisk – i motsetning til sametingspresidenten

Nrk Sápmi, 05.01.2017: https://www.nrk.no/sapmi/prinsessen-talte-pa-samisk-_-i-motsetning-til-sametingspresidenten-1.13303241

Uten særlige samiskkunnskaper sendte Märtha Louise sine TV-hilsninger – samisk. – Med samme hjelp og teknologi så kunne sametingspresidenten ha gjort det samme, sier NRK-kommentator.

vs.

– Jeg overtok jo ikke akkurat presidentstolen nettopp for å holde nyttårstalen. Det gikk faktisk ikke opp for meg før seks dager før fristen for å sende inn talen. Det var for dårlig tid (…) Jeg vurderte faktisk å fremføre et åpningsavsnitt og et avslutningsavsnitt på samisk. Men jeg følte meg ikke trygg nok til det. Ei heller hadde jeg bistand til å bli trygg nok, siersametingspresidenten.

Sameradion & SVT Sápmi

Sverigesradio.se, 04.01.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6601267

Att länsstyrelsen i Norrbotten beslutat att inte pröva Samelandspartiets överklagan tycker partiets ordförande Per-Olof Nutti är beklagligt och menar att man inte ska utsätta privatpersoner.

– Man blir ju utpekad som person när man som enskild måste gå och överklaga andra. Det här var också ett sätt av mig, av oss, att försöka visa att det bör komma till en lagändring.

NRK: Mener tiden er kommet for forsoning blant samene

Nrk.no, 03.01.2017: https://www.nrk.no/finnmark/mener-tiden-er-kommet-for-forsoning-blant-samene-1.13303271

I stedet for å virke samlende, splitter retorikken om samisk språk det samiske folket. Det må vi snu i jubileumsåret 2017. (…) Vi må bruke erfaringene og de grusomme overgrepene mot det samiske folket til å gå videre. De samiske språkene er viktige, men man er ikke en dårligere same dersom man ikke behersker språket. Vi er alle gode samer

NRK: Kritisk til presidentens nyttårstale: – Føltes som et overtramp

Nrk.no, 02.01.2017: https://www.nrk.no/finnmark/kritisk-til-presidentens-nyttarstale_-_-foltes-som-et-overtramp-1.13301328

Jeg klarte ikke å se på den. Jeg måtte gå og lese den på nettet etterpå (…) Jeg følte det som et overtramp mot meg.

vs

Vi må faktisk leve med at det er noen samer som bruker norsk som sitt språk. Jeg tror mange i sameland har en del å lære av for eksempel Nelson Mandela, som tilgav sine fangevoktere og overgripere, og hadde et samarbeid med dem

Nrk Sápmi: Sametingspresident Vibeke Larsens nyttårstale

Nrk.no, 01.01.2017: https://www.nrk.no/sapmi/sametingspresident-vibeke-larsens-nyttarstale-1.13290273

 

Som du kan høre: Jeg snakker norsk – og ikke samisk.

I likhet med 2/3 av samene er jeg språkløs. Fornorskingen tok vårt språk, og jeg har ikke greid å ta det tilbake igjen.

Jeg vet at dette skuffer en del mitt folk. For dem er det viktig at en sametingspresident snakker samisk. Og jeg forstår dem. Særlig gjennom mine barn blir jeg påminnet om gaven hjertespråket er. Det gir dem tilgang på visdommen og hemmelighetene som ligger gjemt i ordene. Språket er identitet, kultur og fellesskap.

Samtidig er vår familie et typisk bilde på det samiske samfunn: Vi er av samme kjøtt og blod, men også forskjellige. Noen kan samisk, andre ikke. Likevel er vi én felles samisk familie som hører sammen.

Nrk Sápmi: For første gang i historien blir nyttårstalen ikke holdt på samisk

Nrk.no, 01.01.2017: https://www.nrk.no/sapmi/for-forste-gang-i-historien-blir-nyttarstalen-ikke-holdt-pa-samisk-1.13290446

 

– Som du kan høre: Jeg snakker norsk – og ikke samisk. I likhet med 2/3 av samene er jeg språkløs. Fornorskingen tok vårt språk, og jeg har ikke greid å ta det tilbake igjen. Jeg vet at dette skuffer en del mitt folk. For dem er det viktig at en sametingspresident snakker samisk. Og jeg forstår dem. Særlig gjennom mine barn blir jeg påminnet om gaven hjertespråket er. Det gir dem tilgang på visdommen og hemmelighetene som ligger gjemt i ordene. Språket er identitet, kultur og fellesskap. Samtidig er vår familie et typisk bilde på det samiske samfunn: Vi er av samme kjøtt og blod, men også forskjellige. Noen kan samisk, andre ikke. Likevel er vi én felles samisk familie som hører sammen.

 

– Den personlige forklaringen er enkel å forstå og godta; Årsaken til at mange samer i dag ikke kan samisk er på grunn av at fornorskningen har frarøvet over halvparten av det samiske folket sitt morsmål, svarer [språk- og kulturforsker Harald] Gaski. (…) Det vil være en skjør identitet som bare baserer seg på følelser. Av den grunn er det viktig at våre fremste folkevalgte kan uttrykke seg på samisk, for nettopp derigjennom å vise at samisk språk er vesentlig for vår oppfattelse av oss selv som samer. Språk er mye mer enn retorikk, sier Gaski.