Bjørklund, Ivar: «Sametinget – en trojansk hest?»

Nordnorskdebatt.no, 28. http://nordnorskdebatt.no/article/sametinget-en-trojansk-hest

De vide manntallsreglene åpner opp for mange interesser som ikke nødvendigvis er i samsvar med Sametingets formål, og samisk språk ser etter hvert ut til å bli en salderingspost ved Sametingsvalgene

Reina, Alessia: «For meg er Helga et forbilde – hun tar språket tilbake!»

Nordnorskdebatt.no, 28. november 2016. http://nordnorskdebatt.no/article/ap-alle-samer

Kjære John Henrik, det er ikke Ap som har forlatt sine verdier. Du forlot dem selv. Du vendte ryggen til dem da du gjorde en annen mindre samisk enn deg selv. Da forlot du grunnprinsippet til Arbeiderpartiet om at alle skal med.

Eira, John Henrik: «Hvor ble det av verdiene?»

Nordnorskdebatt.no, 28. november 2016. http://nordnorskdebatt.no/article/hvor-ble-verdiene (See also Ifinnmark.no 29. november 2016. http://www.ifinnmark.no/debatt/sametinget/valg/hvor-ble-det-av-verdiene/o/5-81-382669)

Etter min mening er ikke Frp den største trusselen mot legitimiteten til Sametinget. Det er en større trussel hvis presidentkandidatens oppfordring følges; «at alle som har muligheten til å skrive seg inn i samemanntallet, benytter muligheten til å gjøre det».

Keskitalo, Aili: «Når hjertespråket blir språksmerte»

Nordnorskdebatt, 25. november 2016. http://nordnorskdebatt.no/article/nar-hjertespraket-blir

Jeg mener også at den delen av den samiske befolkningen som er frarøvet språket gjennom fornorskningen ikke kan utelukkes fra politisk deltakelse. Det ville være en dobbel straff for oss som fortsatt bærer på arven etter fornorskingspolitikk

 

Sirkka, Karl-Wilhelm: «En form for rasetenking?»

Ifinnmark.no, 15. november 2016. http://www.ifinnmark.no/debatt/finnmark/urfolk/en-form-for-rasetenking/o/5-81-373468 (See also An.no, 15. november 2016. http://www.an.no/debatt/samisk/politikk/en-form-for-rasetenkning/o/5-4-426466)

Den tankegangen som går ut på at det er nok å være av samisk avstamning for å kunne oppfatte eller identifisere seg som same, må da være en form for rasetenking?

 

Nrk Sápmi: Samisk identitet er mer enn rein

Nrk.no, 11. november, 2016: https://www.nrk.no/sapmi/samisk-identitet-er-mer-enn-rein-1.13223525

Sametingspresident-kandidat og stortingsrepresentant Helga Pedersen var også opptatt av at språkkriterier ikke må hindre noen i “å bli” same, eller at det skal være et kriterium for å bli for eksempel sametingspresident.