Odd Mathis Hætta: – Forsøkt ribbet for enhver anstendighet

Altaposten.no, 20.01.2017: http://www.altaposten.no/meninger/2017/01/20/%E2%80%93-Fors%C3%B8kt-ribbet-for-enhver-anstendighet-14091747.ece

For samisktalende er det to sider, det å kommunisere utad i et norsk miljø, og å ha samisk språk som det identitetsbærende. Men i noen samiske miljøer er det fortsatt enkelte identitetsbærende elementer, som skikk og bruk, ortodoks kristen tro, slekt og minner. Derfor behøver ikke alle samer språket for å bære samisk identitet, selv om noen elementer er svekket og delvis borte.

Ann-Merete Solbakken: Kampen for hjertespråket

Altaposten.no, 09.01.2017: http://www.altaposten.no/meninger/2017/01/09/Kampen-for-hjertespr%C3%A5ket-14026066.ece

Debatt om samisk språk er viktig, men fokuset bør være på hvordan vi kan få flere til å snakke og bruke samiske slik at det kan være et levende språk i fremtiden, og ikke en stridighet mellom de som behersker samisk og de som ikke gjør det.

Øystein Nilsen: En nyttårstale til besvær, eller?

Ifinnmark.no, 09.01.2017: http://www.ifinnmark.no/debatt/samisk/sprak/en-nyttarstale-til-besvar-eller/o/5-81-407320

Hva gjør det med et barns identitet og stolthet når man blir fortalt av sine medelever at man ikke er nok samisk?

Uten å utdype det mere så kjenner jeg til elever der medelevene sier ting som: «Din pappa er daža, du er ikke same», fordi faren er norsktalende. Eleven som imidlertid har samisk som morsmål, og snakker flytende samisk, like bra som noen, blir selvsagt lei seg og samtidig provosert, for h*n vet jo at faren er same. Noe som det da også blir opplyst om til medelevene, at faren er same, sjøsame … mearrasápmelaš. Da blir svaret fra elevene, ja men det er jo ikke ordentlig same, du er ikke ekte same.

Sylvi Vatne Pedersen: Det samiske Kanossa

Nordnorskdebatt.no, 06.01.2017: http://nordnorskdebatt.no/article/samiske-gapestokken%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%20

Når den ferske sametingspresidenten, Vibeke Larsen, starter første uka av 2017 med å bli jaget rundt fordi hun snakket norsk i sin første nyttårstale – er vi mange som jages rundt sammen med henne. I talen sa hun at i den samiske storfamilien må alle inkluderes. Da hun gikk av lufta, startet ekskluderingen. “Svik”, “sårende”, “overtramp” og “mangel på respekt” var blant kritikken hun fikk, også i sosiale media. Ikke på talens innhold, men fordi den var på norsk.

Eilif Aslaksen: Språklig sviker eller ildsjel?

Ifinnmark.no, 06.01.2017: http://www.ifinnmark.no/debatt/ukeslutt/samisk/spraklig-sviker-eller-ildsjel/o/5-81-406985

Sametingspresidentens tale på norsk ga verdifull innsikt til hundretusener av mennesker om konsekvensene av 150 års fornorskningspolitikk. At de fleste samene er i samme situasjon som Vibeke Larsen, er noe mange i Norge etter hvert har fått med seg, men fortsatt er det nok dessverre ukjent for svært mange. Årsakene til at norsk er morsmålet til mange samer er imidlertid ikke allmennkunnskap. Debatten i etterkant av sametingspresidentens nyttårstale er derfor grunnleggende og forhåpentligvis også nok en vekker for både norsktalende og samisktalende; nordmenn, finner, svensker og samer.

Ann-Merete Solbakken: Kampen for hjertespråket

Ifinnmark.no, 06.01.2017: http://www.ifinnmark.no/debatt/samisk/sprak/kampen-for-hjertespraket/o/5-81-406456

Den norske stat har et særskilt ansvar for å sikre og utvikle det samiske språk gjennom nasjonal og internasjonal rett, men også vi som enkeltpersoner har et ansvar for at hjertespråket vårt skal overleve

 

Nrk Sápmi: Sametingspresident Vibeke Larsens nyttårstale

Nrk.no, 01.01.2017: https://www.nrk.no/sapmi/sametingspresident-vibeke-larsens-nyttarstale-1.13290273

 

Som du kan høre: Jeg snakker norsk – og ikke samisk.

I likhet med 2/3 av samene er jeg språkløs. Fornorskingen tok vårt språk, og jeg har ikke greid å ta det tilbake igjen.

Jeg vet at dette skuffer en del mitt folk. For dem er det viktig at en sametingspresident snakker samisk. Og jeg forstår dem. Særlig gjennom mine barn blir jeg påminnet om gaven hjertespråket er. Det gir dem tilgang på visdommen og hemmelighetene som ligger gjemt i ordene. Språket er identitet, kultur og fellesskap.

Samtidig er vår familie et typisk bilde på det samiske samfunn: Vi er av samme kjøtt og blod, men også forskjellige. Noen kan samisk, andre ikke. Likevel er vi én felles samisk familie som hører sammen.

Lapin Kansa: Eeva-Maria Maijalalta kirja metsäsaamelaisista – ”Tämä ei ole keksitty ryhmä”

Lapinkansa.fi, 01.12.2016: http://www.lapinkansa.fi/lappi/eeva-maria-maijalalta-kirja-metsasaamelaisista-tama-ei-ole-keksitty-ryhma-15800052/

 

Johdannon alussa Maijala kirjoittaa auki pyrkimyksensä: tavoitteena on, että keminlappalaiset tunnustettaisiin yhdeksi Suomen neljästä saamen kansasta tai heimosta.

Metsäsaamelaisuus tai keminlappalaisuus on hiertänyt välejä Lapissa jo pitkään. Saamelaisjärjestöt eivät tunnusta keminlappalaisia, eikä vanha Kemin-Lapin alue kuuluu nykyiseen saamelaisalueeseen.

Saamelaisjärjestöjen väitteenä on, että metsäsaamelaiset ovat keksineet saamelaisuutensa ja päättäneet ryhtyä saamelaisiksi. Maijalan mukaan tutkimustieto osoittaa muuta.

– Ei todellakaan ole keksitty, hän sanoo.

Breivik, Randi: «Ikke norsk nok. Ikke samisk nok. Aldri god nok!»

Ifinnmark, 29.november 2016. http://www.ifinnmark.no/debatt/politikk/sametinget/ikke-norsk-nok-ikke-samisk-nok-aldri-god-nok/o/5-81-382837

Den norske staten sa vi ikke var gode nok nordmenn og gjorde det de kunne for å frarøve oss vår identitet. Nå sier enkelte av våre samiske brødre og søstre at vi ikke er gode nok samer, og forsøker å ta fra oss vår identitet. Jeg sier: “Fuck you!” til begge. På et språk alle kan