Nettverkssamling

Som et ledd i utdanningsbarnehager sitt arbeid har vi initiert et nettverk som har møttes i november de tre siste årene. Nettverket består av representanter fra Universiteter og Høgskoler i Norge som jobber med partnerskap. Høsten 2017 var det kun Universitets- og Høgskoleansatte, samt representanter fra KD som deltok på samlingen. Høsten 2018 hadde to av utdanningsinstitusjonene med seg representanter fra samarbeidsbarnehagene. 21.november 2019 møttes vi igjen, og denne gangen var vi 40 deltagere, hvorav både partnerbarnehager og ansatte fra utdanningssektoren var representert.

Første del av dagen brukte vi til erfaringsdeling. Hver institusjon presenterte egne erfaringer fra arbeidet med å etablere Utdanningsbarnehager. Her fikk vi høre interessante innspill fra institusjoner som nylig har startet opp og fra institusjoner som er godt i gang med ordningen. Videre organiserte deltagerne seg i grupper og jobbet med å fremstille hvilke utfordringer vi står ovenfor på veien videre. Overskriftene for gruppearbeidene var

·       roller i praksisopplæringen

·       strukturer og samarbeid om kompetanse- og kunnskapsutveksling

·       FoU samarbeid

·       involvering av personalet i egne organisasjon

Gruppene presenterte framstillingen sin for de andre gruppene og hadde korte diskusjoner med utgangspunkt i hva som kunne utvikles i framstillingen. Et punkt det ble særlig tydelig at alle de involverte deltagerne var opptatt av var økonomi og bærekraft. Flere påpekte at ressurser må diskuteres og avklares for at vi skal kunne ta det gode arbeidet videre.

Etter lunsj gikk vi videre til å diskutere forskerrollen i prosjekter hvor Universitet og barnehage samarbeider. Vi vekslet mellom plenumsforedrag ved Karen Marie Eid Kaarby og gruppearbeid. Det ble tydelig at eierskap til prosjektet er viktig i begge organisasjoner. Et av temaene vi diskuterte i den sammenheng var hvordan vi kan bevege oss fra at den ene parten introduserer en tematikk som begge parter skal jobbe videre med, og som skal generere kunnskap for partene.

Avslutningsvis snakket vi om veien videre, og deltagerne var enige om at det er ønskelig å videreføre nettverket. OsloMet tar ansvar for å undersøke om det er mulig å søke midler til videreføring, samt tar ansvar for å kalle inn til nettverkssamling igjen i november 2020.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *