Formidling og publisering

I prosjektet formidler og publiserer vi på ulike arenaer. I oversikten deler vi opp formidlingen i tre.

Vitenskapelige konferanser er konferanser hvor vi formidler innholdet i og resultatet av prosjektene til andre forskere. Dette kan skje både nasjonalt og internasjonalt.

Formidling er presentasjoner og annet som skjer til ulike grupper, både praksisfelt, andre Høgskoler og eiere og departement.

Publisering er skriftlige arbeider, både rapporter, artikler og bøker