Felles personalmøte alle barnehager mai 2018

Det å være en utdanningsbarnehage krever mye arbeid i barnehagene. De synliggjør strukturer for læring, de jobber aktivt med eget pedagogiske innhold og de tar i mot studenter og bidrar inn i utforskinger av hvordan studentlæring skjer. Identitet som utdanninsbarnehage utvikles hovedsakelig gjennom disse aktivitetene som også gjør dem til lærende organisasjoner. I tillegg er det viktig å skape en felles faglig møteplass for alle barnehagene. I mai 2018 arrangerte vi derfor en felles fagkveld for alle ansatte i prosjektets barnehager.

Barnehagen som lærende organisasjon

Kveldens tema ble utviklet i samarbeid med styrerne i prosjektet. Ut fra hvor barnehagene nå befinner seg spilte de inn ønsker til innhold for kvelden. Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon var et av ønskene, og som en videreføring av fjorårets personalmøter hvor vi jobbet med kritisk refleksjon, valgte vi i år å sette fokus på veiledning og personalutvikling. Delprosjekt 4 var hovedansvarlig for kveldens faglige innhold, og kvelden ble inndelt i tre hoveddeler.

  1. Tematisering av kulturen i barnehagen, og hvordan den virker inn på hvordan vi har det sammen ved førsteamanuensis Tove Lafton
  2. Profesjonelle standarder, hva, hvordan og hvorfor, ved styrer Øivind Hornslien
  3. Video som veiledningsgrunnlag ved førsteamanuensis Tove Lafton

I del 1 hadde Tove fokus på hvordan vi sammen skaper den kulturen vi er en del av, og at det å utvikle seg som organisasjon handler om å skape gode vilkår sammen. Deretter tematiserte Øivind hvordan Profesjonelle standarder kan være et verktøy for barnehagelæreren for å sette ord på egne arbeidsoppgaver og egen rolle i organisasjonen.

Video som veiledningsgrunnlag

Etter en pause gikk vi over til å snakke om video som veiledningsgrunnlag. Siste del av kvelden ble innledet med en video av en av prosjektets barnehagelærere i samspill med to barn.  Med utgangspunkt i denne snutten tok Tove oss gjennom hvordan video kan brukes som veiledningsgrunnlag, og hvordan et slikt opptak kan bidra til refleksjon hos personalet.

Oppdrag til barnehagene videre

Avslutningsvis presenterte Anne Furu og Tove Lafton et oppdrag til barnehagene framover. I september skal vi arrangere en dialogkonferanse hvor vi ønsker at barnehagene skal forberede korte presentasjoner. Hver barnehage skal velge ut et område de selv tenker at de jobber godt med og utvikle en presentasjon hvor de viser hva de gjør og hvorfor disse arbeidsmåtene gjør dem til gode utdanningsbarnehager. Vi ser fram til september!