Innsikter ved prosjektslutt

Denne delen av bloggen er under arbeid desember-januar 2019/2020 – vi laster jevnlig inn nytt innhold når det er klart.

Prosjekt Utdanningsbarnehager har vært et innovasjonsprosjekt, støttet av Forskningsrådet, ved Barnehagelærerutdanningen på OsloMet i perioden januar 2016 til desember 2019. Mye av aktiviteten som har foregått i perioden er dokumentert gjennom bloggen. Som en oppsummering av innsikter vi er kommet fram til i arbeidet så har vi bedt alle deltagerne i prosjektet om å skrive en tekst om egne erfaringer i perioden. Tekstene finner du under prosjektdeltagernes erfaringer.

Videre har prosjektgruppen tatt utgangspunkt i deltagernes tekster, sammen med dokumentasjoner fra prosjektperioden, og utviklet en oversikt over noen av de viktigste innsiktene vi er kommet fram til når det gjelder samarbeid mellom Universitet og praksisfelt i arbeidet med å utvikle kvaliteten både i studentenes praksisperioder og i de deltagende barnehagene. Vi har valgt følgende inndeling:

BAKGRUNN/HISTORIE FOR PROSJEKTET

PARTNERSKAP

PROSJEKTMETODIKK, AVTALER OG SAMARBEID

INNOVASJON OG SAMARBEID I PRAKSISPERIODENE

– ÅPNE OPPGAVER
– VIDEO SOM VEILEDNINGSGRUNNLAG

PROFESJONELLE STANDARDER

KUNNSKAPSUTVIKLING OG ERFARINGSDELING

VEIEN VIDERE