Innspill til fagkonferanser

4.april 2017 arrangerte kunnskapsdepartementet en innspillskonferanse med temaet «Revidering av Kompetanse for framtidens barnehage. Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020». Prosjekt UBLU var der representert ved Tove Lafton, som presenterte prosjektets arbeid med felles fagspråk.