Utvikling av visjon

Innenfor ledelsesfeltet har visjoner lenge hatt en høy status. De fungerer samlende, de er noe å strekke seg etter og de inkluderer alle deltagerne. Vi ønsket at også vårt prosjekt skulle ha en visjon for arbeidet videre, en visjon som også kan bli med inn i en varig ordning.

I prosjektet vårt har vi hatt flere workshop hvor vi har jobbet med innhold og forventninger til hva som kjennetegner samarbeidet mellom  utdanningsbarnehager og universitetet. Vi har også tematisert krav til utdanningsbarnehager og krav til barnehagelærerutdanningen på BLU. Nå var tiden kommet til at vi skulle utvikle en visjon.

workshop på OsloMet

Under ledelse av Anne Furu gjennomførte vi i slutten av april en workshop på OsloMet. Vi inviterte eiere fra barnehagene, styrere, pedagogiske ledere/praksislærere, lærere fra BLU, ledelsen på BLU og prosjektgruppa. Totalt ble vi ca 20 representanter, godt fordelt på de ulike gruppene.

Anne innledet med å si noe om hvor vi er nå. Hun hentet opp igjen hva vi har gjort sammen og hvor langt vi er kommet med å sette ord på hvem vi er og vil være. Deretter sendte vi deltagerne ut på gående dialoger i grupper på 2 eller 3, satt sammen på tvers av de ulike deltagergruppene. Oppdraget de fikk med seg var å gå en halvtimes tur og snakke sammen om sine visjoner for konseptet Utdanningsbarnehager.

Å enes om en felles visjon

Etter en halv time møttes vi igjen og alle gruppene presenterte sine forslag til visjon. Det var spennende å se hvor like de var, men samtidig hvordan de hadde ulike vinklinger på forslagene. Etter flere runder med diskusjoner og avstemminger landet vi på prosjektets visjon: