Internasjonale konferanser

Prosjektet presenterer jevnlig funn for kolleger og fagfeller i internasjonale nettverk. I listen finner dere lenker til konferansesidene og de fagfellevurderte abstractene.

1.-3. juni 2016 deltok Anne Furu, Karen Marie Eid Kaarby og Tove Lafton på 48th eucen Conference i Dublin. Mer informasjon om konferansen kan dere finne her

23.-25. mars 2017 deltok Tove Lafton på 45th Congress of The Nordic Educational Research Network i København. Konferansen samler utdanningsforskere fra de nordiske landene, og tematisere mange ulike aspekter ved utdanningen. Mer informasjon om konferansen kan du finne her

5.-7.april 2017 deltok Olav Eikeland, Anne Furu, Karen Marie Eid Kaarby og Inger Marie Lindboe på UALL 2017  annual conference i York. Konferansens tema var Lifelong Learning: Local, regional, international? Du kan lese mer om konferansen her.

27.-29. august 2017 deltok Anne Furu, Anton Havnes, Karen Marie Eid Kaarby, Inger Marie Lindboe og Tove Lafton på 27th EECERA conference i Bologna. Anton presenterte Professionalisation of ECEC professionals – Developing professional standards. Anne, Karen Marie, Inger Marie og Tove samlet seg om et symposium med tittelen Innovation in Education, Learning and Partnership. Abstractene til presentasjonene kan du finne her.