Dialogseminar juni 2016

Prosjektets første dialogseminar ble avholdt i juni 2016. Dagens tema var knyttet til delprosjekt 1.

Barnehagelærernes fagkompetanse – innspill om utvikling av profesjonelle standarder for barnehagelærerprofesjonen.

Barnehagelærere er i en tidlig fase av profesjonalisering. Det er fremdeles uklart hva fagkunnskapen egentlig består i og den er ikke kommunisert tydelig innad i profesjonen eller utover mot omverden. Yrkesutøvelsen er blitt omtalt som ”lekmannspreget”, den er preget av ”flat struktur”. Delprosjekt 1 har som mål å sette ord på barnehagelærernes faglige kompetanse. Hva er det de gjør de som har barnehagelærerutdanning? Hva kjennetegner arbeidsoppgavene og arbeidsformene for en dyktig barnehagelærer? Hvilke faglige standarder ligger til grunn for barnehagelærernes pedagogiske arbeid? I samarbeid med barnehagelærere fra tre KANVAS-barnehager arbeider vi nå ut et forslag til profesjonelle standarder for barnehagelærere. På samlingen 21. juni vil vi presentere hva vi legger i begrepet ’profesjonelle standarder’ og gi noen eksempler på hvordan et sett av standarder kan formuleres. Hensikten er å starte en bredere diskusjon i barnehagene som er med i prosjektet Utdanningsbarnehager om hvordan barnehagelærernes faglige kompetanse kan formuleres – både for å styrke profesjonen og for å gjøre det tydeligere for omverden hva barnehagelærerne står for, faglig sett. Vi vil ta med oss innspillene fra samlingen i det videre arbeidet med å formulere profesjonelle standarder.