Artikler og bøker

En del av erfaringene fra prosjektet er publisert som artikler, både i bøker og i journals. Her følger en oversikt over det som er publisert til nå, og tekster som kommer.

Furu, A., Kaarby, K.M., Lindboe, I.M. og Lafton, T. (2017) Hvordan kan vi styrke kvaliteten i barnehagelærerutdanningen? I utdanningsnytt.no 

Artikkel: Anton Havnes (2018): ECEC Professionalization – challenges of developing professional standards, European Early Childhood Education Research Journal, DOI: 10.1080/1350293X.2018.1522734,

Havnes, A., Frydenlund, E. B., Flaten, I. C., Hornslien, Ø., Kjeldsaas , L., Larsen , M., Myre, K.,  Marberg , P.G. Nesvaag , J., Sakshaug, H. , Santelmann, S. , Velle, E. , Kolnes Williams, H.C. (2017) Profesjonelle standarder for barnehagelærere. I Første Steg nr 4. 

Kaarby, K.M. og Lindboe, I.M. (2018) Nye praksisoppgaver gir bedre læring. https://www.utdanningsnytt.no/forste-steg/debatt/2018/januar/nye-praksisoppgaver-gir-bedre-laring/

Lindboe, Inger Marie & Kaarby, Karen Marie Eid (2019). Praksisperioder som læringsfelleskap. I Kirsten Elisabeth Thorsen & Simon Michelet (red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering – sammenhenger og spenninger.  Oslo: Universitetsforlaget.

Kaarby, K.M. og Lindboe, I.M. (akseptert) Læring i partnerskap: Praksislæreres erfaringer fra innovasjonsprosjektet Utdanningsbarnehager. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, nr 1 2020

Lafton, T. (2019) Video som veiledningsgrunnlag i studenters profesjonslæring. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, nr 2-3. https://www.idunn.no/npt/2019/02-03/video_som_veiledningsgrunnlag_istudenters_profesjonsutvikl

Lafton, T. and Furu, A. (2019) Work-based Learning Spaces Choreographed by ‘more-than’ Universities. In Higher Education, Skills and Work-Based Learning.

Lafton, T. og Thoresen, M. (2018) Aksjonsrettet veiledning. In T. Lafton and A. M. Otterstad (eds) Barnehagepedagogikk(er) – linjeskift og sammenvevinger. Bergen: Fagbokforlaget.