Om prosjektet

Her finner du mer informasjon om den overordnede ideen og de fem delprosjektene i prosjekt ublu. De fem delprosjektene forholder seg alle til det overordnede temaet utdanningsbarnehager.