Prosjektdeltagernes erfaringer

Deltagerne i prosjekt Utdanningsbarnehager har gjort seg mange varierte erfaringer med hva et likeverdig samarbeid innebærer. Vi samler her et knippe tekster fra deltagere, både eiere, styrere, praksislærere og studenter. Forfatterne skriver ut fra egne opplevelser og tanker om hva prosjektet har generert.