Bakgrunn og historikk for prosjektet

Av førsteamanuensis Inger Marie Lindboe, prosjektleder