En vellykket konferanse om aksjonsforskning

Fredag 7.februar samlet prosjektet 130 deltagere fra barnehagefeltet og Universitets og Høgskolesektoren til en felles dag om aksjonsforskning. Konferansen fant sted i Pilestredet 44 på OsloMet.

Champagnekultur og et felles tredje

Professor Kjell Åge Gotvassli fra Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning innledet dagen med innlegget Aksjonsforskning i fellesskap mellom barnehagens ansatte og UH-ansatte. Deltagerne fikk innsyn i hvordan aksjonsforskning kan rigges i et slikt felles samarbeid, og i pausen var det tydelig at flere hadde festet seg ved betydningen av kulturen i barnehagen.

Eva Schwencke og Kjell Åge Gotvassli

Gotvassli beskrev hvordan kulturen kan sees som vann, hvor du har ulike nivåer fra tungtvann til champagne. Og mange av deltagerne uttalte at de ble motivert til å bevege seg i retning av champagne, selv om de beskrev egen gruppe som litt doven Farris akkurat nå.

Etter Gotvassli overtok tidligere førsteamanuensis ved yrkeslærerutdanningen på OsloMet, Eva Schwenche med innlegget Kritisk aksjonsforskning og utfordringer i deltakende prosesser. Eva tematiserte betydningen av å møtes om et felles tredje når aksjonsforskning skal gjøres i samarbeid mellom to ulike organisasjoner, noe som også vekket interesse hos deltagerne.

Erfaringer fra pågående prosjekter

Etter lunsj var det klart for innsyn i pågående prosjekter. Først ut var førstelektor Karen Marie Eid Kaarby og pedagogisk leder i Brobekk barnehage Kim B. Skogvold med innlegget Mer fysisk aktive barn! Et FoU-samarbeidsprosjekt mellom 3 barnehager i Bjerke bydel og OsloMet.

Karen Marie Eid Kaarby og Kim B. Skogvold

Basert på aktivitetsmålinger av barna og et ønske om å øke den fysiske aktiviteten i barnehagen tematiserte Karen Marie og Kim hvilke utfordringer de har støtt på underveis i prosessen. Kim satte ord på hvordan det å jobbe med aksjonsforskning i barnehagen er et stadig pågående prosjekt som må holdes varmt hos deltagerne. 

Deretter var turen kommet til førstelektor Vigdis Flottorp fra OsloMet og pedagogisk leder i Lønnås barnehage, Elisabeth Bolin. De presenterte hvordan de har jobbet med Felles FoU om spontane matematiske situasjoner på småbarnsavdelinger.

Vigdis Flottorp og Elisabeth Bolin

Basert på et ønske fra barnehagen om å jobbe mer med realfag koblet to matematikklærere fra OsloMet seg til småbarnsavdelingen i Lønnås. Sammen fortalte Vigdis og Elisabeth hvordan de hadde blitt bevisst hvordan matematikk oppstår i spontane situasjoner i hverdagen hos de yngste barna i barnehagen.

Avslutningsvis møtte vi stipendiat Nina Engesnes fra OsloMet, pedagogisk leder Hanne Rustad Kjølberg og styrer Ann Christin Aastad fra Bjerkedalen barnehage med innlegget Felles FoU om lydlandskaper.

ann christin aarstad, hanne rustad kjølberg og nina engesnes

I dette innlegget fikk vi høre hvordan Nina i sitt phd-arbeid samarbeider tett med to barnehager for å undersøke hva barnehagens lydlandskaper kan være. Sammen beskrev de tre hvordan aksjonsforskning kan produsere frustrasjon når man ikke vet hva man skal, glede når man finner ut noe man ikke visste fra før og poesi når observasjoner får en fri form. Presentasjonen viste hvordan barnehagen består av mer enn det vi kan beskrive med ord.

Når utvikling og forskning møtes

Dagens siste innlegg var ved førsteamanuensis Liv Torunn Eik fra Universitetet i SørøstNorge. Liv Torunn har sittet i referansegruppa til Utdanningsbarnehager, og har der fulgt prosjektet tett fra sidelinjen. I innlegget Utvikling og forskning – to sider av samme sak tematiserte hun hvordan hun selv har jobbet med aksjonsforskning i andre prosjekter.

Liv Torunn Eik

I sitt innlegg tok Liv Torunn oss med inn i interaktiv forskning, som springer ut fra aksjonsforskning, og vektla betydningen av dialogen mellom forskere og deltagere. I et interaktivt FoU arbeid skal forskningsspørsmålene være problembaserte, utgangspunktet skal være handling (praksis) og det skal tilstrebes å ha et likeverdig forhold mellom forskere og deltakere.

Panelsamtale

Dagen ble avsluttet med en panelsamtale om utfordringer og muligheter i felles FoU ledet av førstelektor Karen Marie Eid Kaarby.

Karen Marie Eid Kaarby, Hanne Williams, Charlotte Claussen, Vigdis Flottorp og Olav Eikeland

Panelet var satt sammen av deltagere fra både barnehage og UH-sektor, og sammen tematiserte de både muligheter og utfordringer i å samarbeide om felles FoU. Alle deltagerne framhevet at selv om de ulike organisasjonene har ulik inngang til hvordan kunnskap presenteres, så er et felles samarbeid om forskning og utvikling svært lærerikt for alle parter.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *