Senter for profesjonsstudier (SPS)

Senter for profesjonsstudier har som overordnet mål å bidra til utvikling av profesjonsstudier som kunnskaps- og forskningsfelt, både nasjonalt og internasjonalt.
Senteret er et bredt sammensatt forskningsmiljø som studerer profesjoner, profesjonsutøvelse, profesjonsarbeidsmarkeder og profesjonskvalifisering. Spørsmål om det kunnskapsmessige og normative grunnlaget for profesjonell virksomhet står sentralt.

Forskergrupper ved SPS:

 Utvalgte prosjekter og aktiviteter:

Utdanning

 

Omlag 50 forskere, stipendiater og administrativt personell er ansatt ved senteret.