Konferanse på OsloMet 7.februar 2020

Fredag 7.februar kl 10-17 er det klart for den siste konferansen i regi av prosjekt Utdanningsbarnehager. Som en konsekvens av siste års arbeid med felles FoU velger vi denne gangen å fokusere på aksjonsforskning og felles kunnskapsproduksjon. Vi kan by på et spennende og variert program.

Program

Aksjonsforskning i fellesskap mellom barnehagens ansatte og UH-ansatte, professor Kjell Aage Gotvassli

Kritisk aksjonsforksning og utfordringer i deltakende prosesser,
professor Eva Schwencke

Utvikling og forskning – to sider av samme sak, førsteamanuensis Liv Torunn Eik

Mer fysisk aktive barn! Et FoU-samarbeidsprosjekt mellom 3 barnehager i Bjerke bydel og OsloMet, førstelektor Karen Marie Eid Kaarby og pedagogisk leder i Brobekk barnehage Kim B. Skogvold

Felles FoU om lydlandskaper, stipendiat Nina Engesnes og styrer i Bjerkedalen barnehage Ann Christin Aastad

Felles FoU om spontane matematiske situasjoner på småbarnsavdelinger,
førstelektor Vigdis Flottorp og pedagogisk leder i Lønnås barnehage Elisabeth Bolin

Panelsamtale om utfordringer og muligheter.

Det serveres lunsj, og du kan melde deg på her

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *