Kanvas

Kanvas driver etter ideelle prinsipper, og overskudd som genereres føres i sin helhet tilbake til virksomheten og dermed til det beste for barna. For oss innebærer det blant annet å investere i kompetansen til de ansatte og sørge for at Kanvas’ bygningsmasse og uteområder er godt vedlikeholdt. Vi ser på oss selv som en forvalter av fellesskapets midler, og mener at de midlene vi får i offentlig støtte skal komme barna og barnehagesektoren til gode. I tillegg til denne kjernevirksomheten involverer Kanvas seg i forskningsprosjekter og utviklingsprogrammer for å bidra til å styrke kompetansen i hele sektoren. Slik har Kanvas vært med på å videreutvikle barnehagesektoren i 30 år.
Kanvas deltar i innovasjonsprosjektet fordi vi mener at dette bidrar til at barnehagelærerprofesjonen styrkes ved at høyskoler og praksisbarnehager likestilles og samarbeider om studentenes utdanning.