Ukategorisert

En vellykket konferanse om aksjonsforskning

Publisert den

Fredag 7.februar samlet prosjektet 130 deltagere fra barnehagefeltet og Universitets og Høgskolesektoren til en felles dag om aksjonsforskning. Konferansen fant sted i Pilestredet 44 på OsloMet. Champagnekultur og et felles tredje Professor Kjell Åge Gotvassli fra Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning innledet dagen med innlegget Aksjonsforskning i fellesskap mellom barnehagens ansatte og UH-ansatte. Deltagerne […]

Ukategorisert

Konferanse på OsloMet 7.februar 2020

Publisert den

Fredag 7.februar kl 10-17 er det klart for den siste konferansen i regi av prosjekt Utdanningsbarnehager. Som en konsekvens av siste års arbeid med felles FoU velger vi denne gangen å fokusere på aksjonsforskning og felles kunnskapsproduksjon. Vi kan by på et spennende og variert program. Program Aksjonsforskning i fellesskap mellom barnehagens ansatte og UH-ansatte, […]

Ukategorisert

Nettverkssamling

Publisert den

Som et ledd i utdanningsbarnehager sitt arbeid har vi initiert et nettverk som har møttes i november de tre siste årene. Nettverket består av representanter fra Universiteter og Høgskoler i Norge som jobber med partnerskap. Høsten 2017 var det kun Universitets- og Høgskoleansatte, samt representanter fra KD som deltok på samlingen. Høsten 2018 hadde to […]

Ukategorisert

Sommerens publikasjoner fra prosjektet

Publisert den

I løpet av sommeren har prosjektet hatt to publikasjoner. Den første er av Karen Marie Eid Kaarby og Inger Marie Lindboe og tematiserer praksisperioder som læringsfellesskap. I introduksjonene til artikkelen skriver de: Innovasjonsprosjektet Utdanningsbarnehager (NFR 2016–2019) utgjør rammen omkring studien som presenteres her. Studien omhandler arbeid med å styrke læringsutbyttet i studentenes praksisperioder gjennom oppgaver […]

implementering

Vlog om videoveiledning

Publisert den

Et av delprosjektene i prosjektet har vært video som veiledningsgrunnlag. Erfaringene med å ta i bruk video av praksis-hendelser har vært gode, og både studenter og praksislærere melder om veiledningssamtaler som tar dem videre. To av studentene, Camilla Hemmestad og Ann Kristine Johansen, har laget en vlog om video som veiledningsgrunnlag. Her forteller de om […]

Ukategorisert

Fra utdanningsbarnehager til universitetsbarnehager

Publisert den

Innovasjonsprosjektet er inne i sitt siste halvår med midler fra Forskningsrådet. Mye har vært gjort i disse årene, og en av de viktigste konsekvensene er at instituttet nå har satt i gang Universitetsbarnehager. De starter opp denne høsten, og i sommer hadde OsloMet en nyhetssak hvor de beskriver nettopp denne overgangen. I nyhetssaken kan du […]

konferanse

Vellykket konferanse på OsloMet 4. og 5. april 2019 – Dag 2

Publisert den

Mens dag 1 av delingskonferansen fokuserte mye på arbeidet som var blitt gjort i barnehagene var dag 2 i større grad rettet mot å trekke fram de overordnede erfaringene. Åpning Dag 2 ble åpnet med  et kulturelt innslag. 6 studenter fra 1.klasse arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning tok oss med inn i folkemusikkens verden. Med sanger som «Sulla […]

konferanse

Vellykket konferanse på OsloMet 4. og 5. april 2019 – Dag 1

Publisert den

Torsdag 4. og fredag 5.april arrangerte innovasjonsprosjektet delingskoferanse på OsloMet. Vi hadde 135 deltagere fra både barnehager, Høgskoler og Universiteter og myndighetene. Konferansen ble innledet med å introdusere prosjektet. Det gjorde vi ved å vise en digital fortelling om prosjekt Utdanningsbarnehager. Fortellingen er produsert av prosjektdeltagere tilsatt ved OsloMet. For å gi innsyn i barnehagenes […]

Ukategorisert

Velkommen til konferanse i april

Publisert den

Torsdag 4. og fredag 5.april arrangerer vi nasjonal konferanse på OsloMet. Konferansen vil formidle erfaringer fra prosjektet fram til nå, og du kan se mer om innholdet her Torsdagen har hovedsakelig barnehagen som målgruppe, og vil ha tematikk som er særlig egnet for barnehager som jobber med å videreutvikle seg som lærende organisasjoner. Fredagen er […]

Ukategorisert

Skriveseminar i novemberlys

Publisert den

Mandag 26 og tirsdag 27 november har prosjektet hatt skriveseminar. Totalt 18 prosjektdeltakere har vi vært i tallet. Både Universitetet, eierne, pedagogiske ledere, styrere og studenter har vært representert. Målet har vært å jobbe fram overskrifter og disposisjoner til tekster som dokumenterer hva vi har jobbet med i prosjektet. Vi startet mandagen med en felles skriveøkt. […]