Vellykket konferanse på OsloMet 4. og 5. april 2019 – Dag 2

Mens dag 1 av delingskonferansen fokuserte mye på arbeidet som var blitt gjort i barnehagene var dag 2 i større grad rettet mot å trekke fram de overordnede erfaringene.

Åpning

Dag 2 ble åpnet med  et kulturelt innslag. 6 studenter fra 1.klasse arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning tok oss med inn i folkemusikkens verden. Med sanger som «Sulla meg litt», «Hanen stend på stabburshella» og «Kjerringa med staven» rørte og begeistret de dagens tilhørere.

Videre fikk konferansen en hilsen fra rektor Curt Rice, som åpnet dag to ved å snakke om nærhet mellom arbeidsliv og universitet og OsloMets tanker om samarbeidet.

Deretter hadde vi gleden av å ønske velkommen Rebecca Borsch, statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Borsch fortalte om prosjektet og om hvordan det inspirerte KDs arbeid.

Til slutt fikk vi en hilsen fra instituttet, ved instituttleder Mette Tollefsrud på BLU.

Nye innsikter om samhandling mellom læringsarenaer i utdanningen

Dagens første innlegg var fra prosjektgruppa, representert ved Førsteamanuensis Inger Marie Lindboe, prosjektleder, førstelektor Anne Furu, førstelektor Karen Marie Eid Kaarby og førsteamanuensis Tove Lafton. Innlegget tematiserte noen av de innsiktene som er framkommet til nå i prosjektperioden, med særlig vekt på likeverd og relasjoner. Presentasjonen kan du finne her.

Et eierperspektiv på barnehagene som aktører i utdanning

Eierne har vært aktive i prosjektet helt siden vi skrev søknaden. Robert Ullmann, daglig leder, stiftelsen KANVAS, Terje Paulsen Viggen, seksjonsleder oppvekst – barnehage, Bærum Kommune og Inger-Marit Andresen, spesialkonsulent barnehageavdelingen bydel Bjerke delte sine erfaringer med prosjektarbeidet i et eierperspektiv. Deres presentasjon kan du finne her.

Barnehagelæreren i spenningsfeltet mellom akademisk og praktisk kunnskap                                                                                      

rapporten barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv

Etter lunsj hadde vi gleden av å ønske velkommen førsteamanuensis Gerd Sylvi Steinnes fra Høgskulen i Volda. I denne sammenhengen representerte hun ekspertgruppa om barnehagelærerrollen, og tok oss med inn i en faglig presentasjon av hva som kan ligge i spenningsfeltet mellom akademisk og praktisk kunnskap.

 

 

Panelsamtale: Hvem kan utdanne barnehagelærere?

Konferansen ble avsluttet med en panelsamtale. Panelet var satt sammen av ulike deltagere i barnehagelærerutdanningen og besto av: Tidligere leder for studentrådet ved BLU Lilly Kim, praksislærer Elisabeth Bohlin, Lønnås barnehage, instituttleder Mette Tollefsrud, BLU, daglig leder Robert Ullmann, KANVAS, Torunn Stornes, seksjonsleder oppvekst barnehage Bærum kommune, førsteamanuensis Inger Marie Lindboe, OsloMet, Rakel Andreassen Standal, styrer Brobekk barnehage.

Alle deltagerne fikk tre minutter hver til å gi en liten innledning før det ble åpnet for diskusjon om hvordan vi utdanner barnehagelærere og hvordan vi kan tenke annerledes i tiden framover. Salen ble også aktivert og det kom flere gode spørsmål fra deltagerne:

 

Vi takker for deltagelse og engasjement i to flotte dager, og ser fram til å jobbe videre med innholdet og samarbeidet.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *