Vellykket konferanse på OsloMet 4. og 5. april 2019 – Dag 1

Torsdag 4. og fredag 5.april arrangerte innovasjonsprosjektet delingskoferanse på OsloMet. Vi hadde 135 deltagere fra både barnehager, Høgskoler og Universiteter og myndighetene. Konferansen ble innledet med å introdusere prosjektet. Det gjorde vi ved å vise en digital fortelling om prosjekt Utdanningsbarnehager.

Fortellingen er produsert av prosjektdeltagere tilsatt ved OsloMet. For å gi innsyn i barnehagenes opplevelse av prosjektet så presenterte Høvik barnehage «eventyret om å være en Utdanningsbarnehage». Deretter tok prosjektleder Inger Marie Lindboe over, og ga en innføring i hva og hvordan prosjektet har jobbet med og lagt vekt på fram til nå.

Rom for refleksjon, med handlingskompetanse i sentrum

Hanne Kolnes Williams, styrer Midtstuen Kanvas-barnehage og førsteamanuensis Tove Lafton, OsloMet var ansvarlig for det første faglige innlegget. Med utgangspunkt i video som veiledning, og kompetanseutvikling både i personalgrupper og hos studenter, snakket de om betydning av refleksjon både i handling og i tanke. Presentasjonen kan du finne her.

 Å samarbeide om forskning og utvikling

Neste par ut var Tove Elisabeth Strøm, styrer Sletta barnehage og førstelektor Karen Marie Eid Kaarby, OsloMet. De tematiserte hvordan Universitetet og barnehagene kan samarbeide om forskning og utviklingsarbeid, basert på et pågående prosjekt i bydel Bjerke. Presentasjonen kan du finne her.

Videre delte vi oss i tre sesjoner, og deltagerne valgte selv hvem de ville følge.

Sesjon 1: Styrernettverk som ressurs i utvikling av barnehagens innhold

Tove Elisabeth Strøm, styrer Sletta barnehage, Anne Karin Frivik, tidligere styrer Brobekk barnehage og Anne Christin Aastad, styrer Bjerkedalen barnehage tematiserte hvordan nettverksarbeid har betydning for endrings- og utviklingsarbeid i barnehagene. Presentasjonen kan du finne her: styrernettverk som ressurs bydel bjerke

Sesjon 2: Aksjonsforskning som arbeidsmåte i barnehagen

Gunn Årdal, styrer Hundsund barnehage, Mette Rustad, styrer Høvik barnehage og førstelektor Anne Furu, OsloMet presenterte aksjonsforskning som arbeidsmåte i barnehagen. Innlegget ga et godt blikk i hvordan samme arbeidsmåte virker ulikt i ulike barnehager. Presentasjonen kan du finne her

Sesjon 3: Barnehagelærerens profesjonelle standarder

Vi har i tidligere innlegg på bloggen vist fram prosjektet profesjonelle standarder. Øivind Hornslien, styrer og Ida Christine Flaten, pedagogisk leder, i Betha Thorsen Kanvas-barnehage, ga oss en innføring i standardene og i hvordan de arbeider med dem. Presentasjonen kan du finne her.

 Studenter som ressurs og inspirasjon i barnehagens faglige utvikling

Dag 1 ble avsluttet med et felles innlegg av Unn Tonje Mostad, styrer Lønnås barnehage, praksislærer Caroline Samuelsen, Brobekk barnehage, førsteamanuensis Inger Marie Lindboe og førstelektor Karen Marie Eid Kaarby, OsloMet. Sammen viste de oss hvordan vi kan tenke om studenter som ressurser i barnehagens arbeid med organisasjonsutvikling. Presentasjonen finner du her.

 Dag 1 av konferansen ble avsluttet med tapas. Sammen med maten ble det mange gode samtaler om dagens innhold.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *