Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

Institutt for barnehagelærerutdanning ved HiOA er en del av fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Vi holder til i P42, og har i overkant av 100 ansatte og ca 1800 studenter.

Våre ansatte fordeler seg over mange fagdisipliner; matematikk, norsk, drama, forming, musikk, naturfag, fysisk fostring, religion og etikk, samfunnsfag og pedagogikk. Alle har det til felles at de er genuint opptatt av eget fag og hvordan faget kan berike barnehagen.

Studentene våre er hovedsakelig bachelor-studenter. De går ett av tre løp; heltid, deltid eller arbeidsplassbasert studie. Felles for alle løpene er at uansett hvilken form studentene velger på utdanningen så går de ut med tittelen barnehagelærer. Instituttet har også et masterstudium i barnehagepedagogikk. Studiet er for tiden under revisjon, og en ny struktur på masteren vil komme fra og med studieåret 2018/2019. Så følg med hvis du er interessert i videre studier utover bachelor. Andre alternativer for de som ønsker å studere videre er å melde seg opp til en av instituttets mange videreutdanninger. Du kan lese mer om hvilke muligheter som finnes på nettsidene våre.

Instituttet har også hatt høy forskningsaktivitet de siste årene. Det har vært flere større forskningsprosjekter i gang hos oss, blant annet Goban og Blikk for barn. I tillegg til prosjekt Utdanningsbarnehager. Vi har mange phd-stipendiater, og aktive forskergrupper som har barnehagen som sitt særskilte forskningsfelt. Deltagerne i prosjekt Utdanningsbarnehager er aktive i ulike FoU-grupper. Inger Marie er tilknyttet gruppen Barnehage; mangfold, oppvekst og inkludering. Anne og Karen Marie er tilknyttet gruppen Barnehagelærer; profesjonskvalifisering og utdanningsforskning. Tove er tilknyttet gruppen Barnehage og profesjonsutvikling; danning, omsorg, lek og læring, populært kalt EMBLA.