Hendelser

Innovasjonsprosjektet baserer seg på dialog mellom alle som er involvert i prosjektet. Det innebærer blant annet at vi arrangerer ulike former for dialogkonferanser der flest mulig av aktørene deltar.

Videre arrangerer vi dialogseminarer med enkeltbarnehager eller med flere barnehager sammen. Det vil bli lagt inn korte tekster og/eller bilder etter gjennomførte dialogseminarer som dokumentasjon på hendelser.