Den gode studentopplevelsen

Sammen skaper vi den gode studentopplevelsen!

OsloMet igangsatte januar 2020 en strategisk satsning på Den gode studentopplevelsen. Programmet går over 4 år og dekker områdene:

  1. Informasjon og samhandling
  2. Faglig kvalitet, læringsmiljø og trivsel
  3. Fleksibelt utdanningstilbud innen etter- og videreutdanning

Studentenes brukeropplevelser og perspektiver ligger til grunn for alle prosjekter og tiltak som igangsettes.