16 søknader!  

Det er mange som ønsker en bedre studentopplevelse ved OsloMet!  

Vi fikk inn 16 søknader til Den gode studentopplevelsen ved søknadsfristen 1. september.  

I denne søknadsrunden prioriteres søknader som retter seg mot detpsykososiale læringsmiljøet for studentene ved OsloMet.  

Programmet mottok totalt 16 søknader, 10 fra ansatte og 6 fra studenter.   

To eksterne evaluatorer, utvalgte studenter og programkontoret skal nå gjennomgå alle søknadene og komme med en anbefaling til styringsgruppen til DGS. Styringsgruppen beslutter nye tildelinger på styringsgruppemøtet 21. oktober, forutsatt at programmet får tildelt strategimidler for 2023. Søknadene som bevilges midler presenteres i bloggen i slutten av oktober.  

Søknadene 

Søknadene kommer fra hele OsloMet og dekker områdene «Faglig kvalitet, helse og trivsel» og «Fleksibelt utdanningstilbud innen etter- og videreutdanning». 9 av søknadene er prosjekter tilknyttet EVU. 

Søknader fra ansatte Søknader fra studenter
2 søknader fra TKD 
3 søknader fra SAM 
2 søknader fra LUI 
2 søknader fra Universitetsbiblioteket 
1 søknad fra Digin, TKD og UB 
1 søknad fra Studentparlamentet 
2 søknader fra TKD 
2 søknader fra SAM 
1 søknad fra LUI