Den gode studentopplevelsen

Sammen skaper vi den gode studentopplevelsen!

Et strategisk program fra januar 2020 til desember 2023 som hadde som mål å forbedre studentopplevelsen ved OsloMet.

Studentopplevelsen defineres som alle berøringspunkter og interaksjoner studentene har med OsloMet, fra det første møtet med universitetet til etter- og videreutdanning.

Totalt har programmet hatt 54 tiltak og prosjekter, og høy gjennomføringsgrad. Sluttrapportene fra prosjektene ligger tilgjengelig for ansatte i Public 360.

Programmet dekket områdene:

  1. Informasjon og samhandling
  2. Faglig kvalitet, læringsmiljø og trivsel
  3. Fleksibelt utdanningstilbud innen etter- og videreutdanning