Perspektiver på ledelse/Utøvende ledelse 


Prosjekteier: Dag Jansson
Prosjektleder: Torill Schia, School of Management
Prosjektperiode: januar 2021 – september 2023

Bakgrunn
Emnet Perspektiver på ledelse/Utøvende ledelse er ett av basisemnene som inngår i det erfaringsbaserte masterprogrammet i ledelse ved Handelshøyskolen. Formålet med prosjektet er å utvikle gode læringsressurser som setter studentene bedre i stand til læring i en situasjon hvor de som oftest kombinerer kompetansehevingstiltakene med full jobb og andre aktiviteter. Dette er et emne på 10 studiepoeng som skal kunne gjennomføres av studenter som er i full jobb. Emnet tilbys for første gang høst 2022.

Gjennomføring
Ledelse er praksis. Det gjør det utfordrende å undervise. Tiltaket har lagt vekt på deltagernes daglige praksis, koblet til teori og til felles erfaringer på de 3 fysiske samlingene. En del av undervisningsmaterialet har blitt tilrettelagt som videomateriale, både eksisterende og TED/Youtube og opptak i forbindelse med gjennomføring av emnet.

Hvordan har tiltaket blitt overtatt av linja i drift
Emnet ligger i linjen som et basisemne i MoM-programmet ved School of Management, og vil bli kjørt årlig hvis nok studenter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *