Gründergarasjen Bootcamp på OsloMet

Prosjekteier: Even Haug Larsen, Fakultet for teknologi, kunst og design og Handelshøyskolen på Fakultet for samfunnsvitenskap
Prosjektleder: Nicolai Kjærnes, Grundergarasjen
Prosjektperiode: november 2022- desember 2023

Bakgrunn
Prosjektet skal arbeide for at OsloMets studenter får anledning til å utvikle innovasjonsprosjekter sammen med personer fra ulike fagretninger og nivåer i et oppmuntrende og støttende miljø. Prosjektet vil knytte studenter tettere sammen, og knytte studenter med forskere og næringsliv. Prosjektet er en etterutdanning som ønsker å involvere egne studenter og eksterne deltakere.

Gjennomføring
Prosjektet leverte det som var målet. Studenter, forskere og næringsliv ble koblet sammen på tvers av fagretninger og utdanningsinstitusjoner. Majoritetene av deltagerne kom fra OsloMet, men det var også deltagere fra BI, Kristiania og Simula. Deltagerne var også på forskjellige stadier i sine utdanninger. Fra bachelor til Phd.

Til sammen åtte grupper leverte pitch på sine innovasjonsprosjekter. Av disse var alle utenom en gruppe interessert i å fortsette arbeidet, skulle de bli tilbudt muligheten til det gjennom neste modul av Bootcamp.

Hvordan har tiltaket blitt overtatt av linja i drift?
Ikke planlagt noen overføring til linja per dags dato.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *