Språkmentorer og digitale ressurser ved Studieverkstedet  

Prosjektleder: Ingunn Nilsen, Universitetsbiblioteket (UB)
Prosjektperiode: desember 2020 – desember 2023

Bakgrunn
Erfaringene ved Studieverkstedet er at studentgruppen som har utfordringer med sitt norsk som andrespråk har slitt, bl.a. fordi OsloMet har hatt få tilbud til denne studentgruppen. De har ofte et mindre nettverk med norskspråklige som kan gi språklig støtte og dermed blir utfordringene både sosialt og faglig større.
Ca. 35-40% av studentene som søkte skrive-veiledning ved Studieverkstedet, OsloMet, hadde språklige utfordringer som gjenspeilte seg i tekstene de skrev. Disse har vi ikke kunnet gi et fullgodt tilbud da skrivementorene ved Studieverkstedet ikke har et språklig fokus.

Da vi prøvde ut språkmentor via Studentpakken i mai/juni 2021, lot ikke bestillingene vente på seg. Dette så vi som et klart første tegn på at tilbudet ble sett på som nyttig av studentene, og de meldte også tilbake at dette var noe de hadde savnet. Vi ønsket å bruke erfaringene som vi samler fra 2021 og bygge videre på disse.
Gjennom erfaringene ved Studieverkstedet, så vi at den dialogiske tilnærmingen til veiledning vi benytter, gir studentene en tro på at de kan videreutvikle egne akademiske ferdigheter, også på egen hånd. Ved å ha et tilbud om veiledning på det språklige, var håpet å kunne gi studenter en tro på at de kunne utvikle eget språk og dermed utvikle en selvtillit de kanskje manglet i faglige og sosiale kontekster. Vi håpet også at digitale støtteressurser, ville kunne gi en trygghet og støtte i det videre arbeidet med språkutvikling.

Gjennomføring
Språkmentorer har vært virksomme hvert semester i prosjektperioden. Antall har økt, og tilbuds-periode pr. semester har blitt lenger. Ett eget kapittel i «Startpakka for oppgaveskriving» er utviklet. Her kunne en fått til mer, men pga. arbeidsmengde, (og sykemelding) ble språkmentorvirksomheten prioritert. Planer for videre arbeid her skrinlegges ikke.

Hvordan har tiltaket blitt overtatt av linja i drift?
Ønsket er at språkmentorer skal være et fast tilbud levert av Studieverkstedet. Pr. nå er tilbudet noe redusert, men vi har også justert tilbudet med skrivementorer (del av ordinær drift) for å gjøre rom for språkmentortilbudet. Begge tilbudene retter seg mot studenter og da en høy prosentandel av studentene som oppsøker Studieverkstedet har utfordringer med sitt norsk som andrespråk (ref. rapportert i logger av skrive/språkmentorene), rettferdiggjøres prioriteringene.

Studieverkstedet v/ Ingunn M. Nilsen vil i den grad det finnes midler lede arbeidet med videre drift/opplæring av nye språkmentorer osv.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *