Utvikling av tilbakemeldingskompetanse for økt læring

Prosjekteier: Håkon Solberg, Avdeling for utdanning
Prosjektleder: Irene Lona, DIGIN
Prosjektperiode: desember 2020- desember 2023

Bakgrunn
Resultater fra Studiebarometeret viser at vurdering og tilbakemelding er blant spørsmålene som får lavest score ved OsloMet. Vi har dermed et betydelig forbedringspotensial på OsloMet når det gjelder tilbakemelding. Digitale verktøy gir nye muligheter for å gjennomføre vurdering og tilbakemelding med økt kvalitet og på en mer effektiv måte.

Gjennomføring
DGS har finansiert lisens på tilbakemeldingsverktøyet FeedbackFruits (FBF) som er integrert i Canvas. DIGIN har jobbet aktivt i hele prosjektperioden med å holde kurs, workshops og gi veiledning både i bruk av FeedbackFruits og med å motivere undervisere til å jobbe med å utvikle tilbakemeldingskompetanse hos studentene. Bruken av FBF har økt gjennom hele prosjektperioden og er fortsatt økende. FBF inneholder en rekke andre tilbakemeldingsaktiviteter i tillegg til medstudentvurdering. Særlig er det økt interesse for interaktive dokumenter og videoer som bidrar til at studenten får en mer aktiv tilegnelse av faginnholdet. I tillegg har prosjektet utviklet en digital ressurs som begrunner og støtter implementeringen av tilbakemeldingsaktivitetene.

Implementering
Ansvaret for videre implementering og støtte ligger hos DIGIN.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *