Digitalisering av Program for den norske arbeidslivsmodellen


Tiltakseier: Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
Tiltaksleder: Arne Bygdås, AFI

Tanken bak søknaden var å gjøre noe med utfordringen med å etablere et godt læringsmiljø for studenter i et emne som foreleses over tre samlinger à to sammenhengende dager i løpet av et semester. Ideen er derfor å tilby studentene et mer integrert og sammenhengende undervisningsløp og opplevelsen av å være en del av et læringsmiljø. Dette ville vi gjøre ved å bruke ulike digitale verktøy for å legge ut undervisningsmateriale i ulike formater (bilde, video, skriftlig) forut og mellom samlingene, og legge til rette for interaktiv læring i form av diskusjoner og oppgaveløsning.

Ambisjonene med tiltaket er å bruke erfaringene til å lage moduler for hvert av de fire emnene i Program for ledelse i den norske arbeidslivsmodellen (LiNA), men som samtidig kan gjenbrukes og modifiseres. Det vil si at man med lite innsats framover kan tilby nye kull en interaktiv læringsarena i tillegg til samlingene.

Tiltaket fortsetter i AFIs regi med emneansvarlig for LiNA som ansvarlig for å utvikle og drifte det videre.

Prosjektperiode: desember 2020 til desember 2022.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *