DigiLang 

Prosjektleder: Sissil Lea Heggernes, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(LUI). 
Prosjektperiode: januar 2022 – desember 2023

Bakgrunn
Den store mangelen på kvalifiserte fremmedspråkslærere i norsk skole er bakgrunnen for at OsloMet i samarbeid med partnere i Norge og utlandet opprettet etter- og videreutdannings-kurs (EVU) i tysk, fransk og spansk. Tiltaket DigiLang retter seg mot tyskdelen av tilbudet og tilbyr tysklærerutdanning gjennom et fleksiblt og hybrid 30 stp-kurs i samarbeid med Pädagogische Hochschule i Freiburg. Prosjektet bidrar til OsloMets strategiske mål om å bli landets ledende lærerutdanning, ved å ha studietilbud i alle fag og internasjonalisering, samt tilby etter- og videreutdanning i tråd med arbeidslivets behov om tilstrekkelig tilgang til kvalifisert undervisningspersonell.

Gjennomføring og videreutvikling
Kurset ble designet med vekt på tilrettelegging for lærere i full jobb og høy kvalitet på faglig innhold. Kombinasjonen av digitale og fysiske samlinger gir lærerne fleksibilitet, og studieopphold i målspråkslandet bidrar til både sosialt- og læringsmiljø, samt gir internasjonale perspektiver. Små grupper gir tett oppfølging av den enkelte student og godt læringsmiljø. Kurset består av ukentlige digitale samlinger, supplert med fysiske samlinger i Oslo og Freiburg, med undervisning av lærere tilknyttet universitetet i Freiburg.

Kurset skal videreutvikle bruken av digitale verktøy for å gi studentene økt fleksibilitet til å samhandle på og utenfor samlingene.

Hvordan har tiltaket blitt overtatt av linja i drift?
Kurset er fra høsten 2023 en del av OsloMets kursportefølge, og studieadministrasjonen har ansvaret for drift.
Prosjektleder, Sissil Lea Heggernes vil få ressurs fra GFU til fortsatt oppfølging av emneansvar,

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *