MA Conference 2023

Prosjekteier og prosjektleder: Nathalie Hyde-Clarke, Fakultet for samfunnsvitenskap
Prosjektperiode: november 2022 – desember 2023

Bakgrunn
Prosjektet er en konferanse og et tverrfaglig nettverk, der masterstudenter på Fakultet for samfunnsvitenskap presenterer sine oppgaver og får tilbakemelding fra andre masterstudenter. Formålet var å gi andreårs masterstudenter en mulighet til å presentere masteroppgaven for medstudenter på tvers av fakultetet, møte og nettverke med andre studenter på høyere nivå utenfor deres egne disipliner, og motta uformell tilbakemelding og støtte før innleveringen.

I 2023 deltok totalt trettisju andreårs masterstudenter som representerte mer enn åtte utdanningsprogrammer på tvers av alle fire fakultetene ved OsloMet i to en-dags arrangementer. Det første var fakultetspiloten 10. mars 2023, og det andre ble avholdt på universitetsnivå 20. oktober 2023.

Hvordan har tiltaket blitt overtatt av linja i drift?
Prosjektlederen, Nathalie Hyde-Clarke (SAM Prodekan: utdanning), vil fortsette å ta ansvar for arrangementet, med hjelp fra en organisasjonskomité bestående av masterstudenter og universitetsansatte. I oktober 2024 vil Kløkt masterkonferansen bli tilbudt på universitetsnivå på tvers av alle fire fakulteter.

Les mer om masterkonferansen her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *