Klar for arbeidslivet – Karrierelæring på timeplanen 

Prosjekteier: Silje Fekjær, Prorektor
Prosjektleder: Bodil Innset, Avdeling for utdanning, Karrieretjenesten ved OsloMet
Prosjektperiode: august 2020 – desember 2023

Bakgrunn
Prosjektet ønsket å designe et helhetlig program for utvikling av karrierekompetanse hos studenter ved OsloMet ved å bidra til å inkludere karrierelæringsperspektivet i OsloMet sin karrieretjeneste og i OsloMet sine utdanninger –i tråd med anbefalinger i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning (2020). Karrierekompetanse innebærer kompetanse i å håndtere sin vei gjennom studie- og arbeidslivet, også i forandring og overganger, til å kjenne og forstå seg selv og sin kontekst, til å handle og ta valg og til å håndtere dilemmaer knyttet til liv, læring og arbeid. Ved å tilby karriereveiledning som en integrert del av undervisningen vil de utvikle nødvendig karrierekompetanse som de vil ha nytte av både i studie- og arbeidslivet.

Gjennomføring
Tre karrieraktiviteter ble prøvd ut på timeplanen for BSc Fysioterapi og BSc MEK i november 2020.
Våren 2021 ble første utkast til karrierelæringsaktivitetene knyttet til området Valg og tilfeldigheter utviklet.
To studentassistenter fra medier- og kommunikasjon laget flere videosnutter til programmet. Høsten 2021 ble det etablert et samarbeid med DIGIN om utvikling av intervjuguide for fokusgruppeintervjuer av undervisere som var involvert i karrierelæring på timeplanen. Flere intervjuer ble gjennomført utover høsten, og flere undervisere testet ut karrierelæringsaktivitetene: Meg i kontekst, Endring og stabilitet, Motivasjon, Valg og tilfeldigheter.
Prosjektleder og Sonja Susnic fra Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, startet arbeidet med pilotversjonen av det digitale spillet ThiGro. Spillet ble prøvd ut på timeplanen til Bachelorprogram sykepleie og bioingeniør. I august 2023 inngikk prosjektgruppen på vegne av OsloMet et partnerskap med IT-firmaet CoreTrek AS for å videreutvikle spillplattformen.

Måloppnåelse og forankring i linja
Karrierelæringsaktivitetene som er utviklet i prosjektet er tilgjengelige for studenter, undervisere og veiledere i emnet «Karrierelæring og livsmestring på timeplanen» i CANVAS. Karrieretjenesten ved OsloMet har det overordnede ansvaret for drift, vedlikehold og videreutvikling.

Tilgang til spillet ThiGro forutsetter en abonnementsavtale med firmaet CoreTrek AS. Det arbeides med å utvikle en institusjonsavtale for OsloMet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *