Bekkelangs

Prosjektleder: Sunniva M Bratsberg/Beate Dessingthon, Avdeling for utdanning
Prosjektperiode: mars 2022 – november 2022

Bakgrunn
Oppbygningen av studentmiljø og identitetsfølelsen på OsloMet vil ta tid å bygge opp igjen etter to år med pandemi og fravær av fysiske aktiviteter sammen. Målet er å gi en samlende opplevelse langs Bislettbekken, og gi studenter en mulighet til å vise fram alt det spennende som gjøres på våre ulike institutter.

Tiltaket var knyttet opp mot markeringen av Skeivt Kulturår. I tillegg til en markering av pride, vil dette bli den store markeringen OsloMet har av Skeivt Kulturår 2022. Mangfold er en av OsloMets kjerneverdier, og det å vise studenter og ansatte ulike historier og uttrykk formidlet gjennom kunsten vil bidra til å skape inkludering og forståelse på OsloMet.

Gjennomføring
En kunstfestival langs Bislettbekken, som forener ansatte og studenter rundt det visuelle og estetiske. Vi lyser opp campus i høstmørket, og tilbyr et utstillingsvindu for studenter til å presentere sine prosjekter.

Planlegging og gjennomføring holdes tak i av Studentlivskoordinator.

Studentinvolvering er en avgjørende faktor i arrangeringen av Bekkelangs. Studentassistenter og Studentparlamentets representant er koblet på i planleggingsfasen fra tidlig av. I tillegg har vi kontaktet mange ulike fagmiljøer for å koble på studentprosjekter fra de ulike miljøene som kan inngå som en del av programmet til Bekkelangs. Heriblant faglærer kunst og håndverk, moteproduksjon, videreutdanning i drag, produktdesign, fotojournalistikk og grunnskolelærer og barnehagelærer med musikk og kunst og håndverk. Målet er at disse studentene jobber med sine prosjekter fra studiestart, og dermed vil ta del i oppløpsfasen, gjennomføringen og evalueringen av Bekkelangs.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *