Læringsmiljøtiltak ved Master in International Education and Development 

Prosjekteier: Hilde Arntsen, Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning
Prosjektleder: Tom Griffiths og Davis Hansen, Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning
Prosjektperiode: januar 2022 – desember 2023

Bakgrunn
Studenter på masterprogrammet International development, environment and sustainabilities IDEAS, har hatt lavere gjennomstrømming enn forventet, og mange har brukt lenger en normert tid på å fullføre studiet. Masterprogrammet rekrutterer studenter fra hele verden, med hhv. utdanningsfaglig eller samfunnsfaglig fagbakgrunner, og det er en mangfoldig studentgruppe. Både når det gjelder studentene faglige bakgrunn og deres forutsetninger for å jobbe selvstendig med en masteroppgave, er det stor variasjon i gruppen.
Instituttet for internasjonale studer og tolkeutdanning (IST), ønsker å gjennomføre tiltak som kunne bidra til å øke læringsutbyttet for studentene og samtidig øke gjennomføringsgraden, herunder nye former for veilednings- og vurderingsformer.

Erfaringer
Instituttet og ansatte har hatt et sterkt fokus på å videreutvikle og forbedre masterprogrammet, og det ser ut til å ha gitt resultater. Det er en klart oppfatning blant instituttets UF-ansatte som er involvert i masteren at det er bedre faglig og sosialt miljø blant studentene som går på masteren nå enn tilfellet har vært på tidligere kull. Noen av tiltakene som i utgangspunktet først og fremst var rettet mot masterprogrammet, viser seg å kunne benyttes også på bachelorproagrammet i utviklingsstuder. Det gjelder kanskje først og fremst utvikling av studentenes tilbakemeldingskompetanse og bruk av digitale verktøy til dette.

Hvordan har tiltaket blitt overtatt av linja i drift?
Inngår i vanlig drift i studieprogrammet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *