Lunsjvenn

Prosjektleder: Hanna Skjerva Eide, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
Prosjektperiode: vår 2023 – høst 2023

Bakgrunn
4 av 10 av landets studenter oppga i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) i 2022 at de har få eller ingen venner på studiestedet. Lunsjvenn prosjektet ønsket å bidra til å bedre studentenes sosiale nettverk, gjennom å koble to studenter fra samme studieprogram som ikke kjenner hverandre, til en felles lunsj. Prosjektet ble utarbeidet etter inspirasjon fra NTNU og har potensiale til å oppskaleres til å gjelde alle studentene ved OsloMet.
Prosjektet fikk tildelt 38.000,- for studieåret 2023.

Gjennomføring
Alle bachelor og masterstudenter ble via epost invitert til prosjektet. I påmeldingsskjemaet kunne de oppgi interesser for å bli matchet med en som deler interesser på samme studieprogram. Vi laget par, og sendte parene en felles e-post med informasjon og beskjed om at de selv om avtale tidspunkt. Så møtte de opp i infosenteret og hentet gavekort til en SiO kantine. De fikk også et ark med samtalestartere. Etter gjennomføring fikk de tilsendt en evaluering. Internasjonale studenter fikk eget opplegg og ble matchet med andre internasjonale. På grunn av praksisperioder ble gjennomføringen over 2 uker.

Erfaringer
Dessverre var det vanskelig å få studentene til å benytte seg av dette tilbudet, men de som deltok var stort sett veldig fornøyde, ifølge evalueringer fått på mail. Det er viktig å markedsføre tilbudet på Canvas og videresende til tillitsvalgte studenter og studieledere/ lærere.

Hvordan har tiltaket blitt overtatt av linja i drift?
Prosjektet har ikke blitt overtatt av drift ved LUI per dags dato. Det ble litt for kort tid til å prøve ut prosjektet ordentlig så vi ønsker å følge opp dette prosjektet på et senere tidspunkt. Infosenteret ved LUI har nå en fast koordinator som kan ha dette som ansvarsområde.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *