Organisering av programmet

Programeier: Silje Fekjær, prorektor for utdanning ved OsloMet
Programansvarlig: Kari Jonsbu Hjerpassen

Styringsgruppe
Styringsgruppen har vært ansvarlig for at programmet følger det som er bestemt i mandat og programplan og tok viktige beslutninger på veivalg, løsninger og gjennomføring av programmet.

Programeier var leder av styringsgruppen og ansvarlig for at programmets mål blir nådd. Medlemmene i styringsgruppen er sammensatt med kompetanse til å kunne fatte beslutninger og valg av løsninger på tvers av organisasjonen og allokerer ressurser i egen enhet. Styringsgruppen hadde 13 medlemmer, og disse ble valgt på bakgrunn av:

  • å representere hele OsloMet. Studenter, UF tilsatte (undervisning – og forskning) og TA tilsatte (teknisk administrative)
  • brukere – studenter, UF og TA
  • systemeiere – UTD, SK og IT

Sammensetningen skal sikre et helhetlig blikk på utfordringene ved OsloMet. I tillegg har styringsgruppen et eksternt medlem.

Studentinvolvering
Et av premissene som lå til grunn for Den gode studentopplevelsen var studentenes brukerperspektiv – hva trenger studentene av OsloMet for at studentopplevelsen skal bli bedre? Involvering av studentene i alle ledd ble viktig for å sikre at vi var på riktig vei og svarte ut studentenes behov – i tillegg til undervisernes behov. Den gode studentopplevelsen er også den gode underviseropplevelsen.

Programmet la til rette for at ulike typer studenter ble representert inn i programmet, blant annet med følgende tiltak: studenter var medlemmer i styringsgruppen, studenter vurderte og prioriterte søknader og de arbeidet som medforskere i Følgeforskningsarbeidet.