Hvem er vi

Programmet Den gode studentopplevelsen eies av prorektor for utdanning ved OsloMet, Nina Waaler og Kristi Agerup er programansvarlig.

Styringsgruppe

Styringsgruppen er ansvarlig for at prosjektet følger det som er bestemt i mandat og programplan og tar viktige beslutninger både på veivalg, løsninger og gjennomføring av programmet.

Programeier er leder av styringsgruppen og er ansvarlig for at programmets mål blir nådd. Medlemmene i styringsgruppen er sammensatt med kompetanse til å kunne fatte beslutninger og valg av løsninger på tvers av organisasjonen og allokerer ressurser i egen enhet. Styringsgruppen har 8 medlemmer, og disse er valgt på bakgrunn av:

 • å representere hele OsloMet. Studenter, UF tilsatte (undervisning – og forskning) og TA tilsatte (teknisk administrative)
 • brukere – studenter, UF og TA
 • systemeiere – UTD, SK og IT
 • brukere – studenter, UF og TA

Sammensetningen skal sikre et helhetlig blikk på utfordringene ved OsloMet. I tillegg har styringsgruppen et eksternt medlem.

Styringsgruppen består av 

 • Nina Waaler, Prorektor for utdanning (eier)
 • Asbjørn Seim, Direktør for digitalisering og infrastruktur, organisasjon og virksomhetsstyring
 • Elsa Kuvene Skaret, Læringsmiljøansvarlig Studentparlamentet
 • Yvonne Bergly Andersen, Studentparlamentet
 • Student LUI
 • Magne Arve Flaten, instituttleder Institutt for atferdsvitenskap, Fakultet for helsevitenskap
 • Finn Aarsæther, prodekan, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
 • Anita Schjølset, faggruppeleder Handelshøyskolen, Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Marius Lysebo, prodekan, Fakultet for teknologi, kunst og design
 • Ketil Are Lund, IT-direktør
 • Julie Backer, seksjonssjef Seksjon for profilering, rekruttering og omdømme
 • Jannicke Eriksen, fungerende seksjonssjef Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling
 • Anne-Berit Gregersen, seksjonssjef Universitetsbiblioteket
 • Ekstern – Kari Jussie Lønning (Legemiddelforeningen, ansvarlig for SHoT undersøkelsen)
 • Ekstern – Nina Langeland (Kommunikasjonsdirektør SiO)

Referansegruppe

Den gode studentopplevelsen skal ha en bred referansegruppe som benyttes til høringer, faglig koordinering og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag til styringsgruppe. Gruppen ble nedsatt juni 2020 og består foreløpig av disse:

 • Kari Hjerpaasen (Universitetslektor, HV) 
 • Anne Kristine Bergem (Førstelektor HV) 
 • Hallvard Johanssen (Kontorsjef, HV) 
 • Marianne Dæhlen (Studieleder, LUI) 
 • Daniel Bødtker-Lund (Universitetslektor, LUI)
 • Gøril Nordang (Universitetslektor, SAM) 
 • Gerd Berget (Førsteamanuensis, SAM) 
 • Heidi Kristin Olsen (Førstelektor, SAM) 
 • Tone Gjerding (Seniorrådgiver, SAM) 
 • Lene Skinstad (Seniorrådgiver, SAM) 
 • Astrid M. Limandvik (Seniorrådgiver, SAM) 
 • Ken Henry Hyttemoen (Seksjonssjef, SAM) 
 • Pål Arne Kvalnes (Rådgiver, SAM) 
 • Ellen Sethov (Universitetslektor, TKD) 
 • Pierre Wijnen (Seksjonssjef, Eiendom) 
 • Asta Øvsthus Kristiansen (Seniorrådgiver, SK) 
 • Kyrre M. Goksøyr (Seniorrådgiver, UTD) 
 • Irene Lona (Prosjektleder, UTD) 
 • Bodil Innset (Seniorrådgiver, UTD) 
 • Eirik Endal (Spesialbibliotekar, Universitetsbiblioteket) 
 • Susanne Iversen Sandvær (Seksjonssjef, IKT) 
 • Karine Rikheim (Seksjonssjef, IKT) 
 • Vibeke Horn (Seniorrådgiver, HR) 
 • Lars Hilland (Seniorrådgiver, HV) 
 • Siw Fosstenløkken (Professor, TKD) 
 • Beate T. Dessingthon (Rådgiver, UTD) 
 • Brita Bye (Seniorrådgiver, HR) 
 • Irene Kristin Bjørnøy (Rådgiver, SDI – Dokumentasjons- og informasjonsforvaltning)

Studentinvolvering

Et av premissene som ligger til grunn for Den gode studentopplevelsen er nettopp brukerperspektivet – hva trenger studentene av OsloMet for at studentopplevelsen skal bli bedre? Dermed er det viktig å sørge for involvering i alle ledd for å sikre at vi i arbeidet er på riktig vei og avstemmer med studentene behov – i tillegg til undervisernes behov. Den gode studentopplevelsen er også den gode underviseropplevelsen.

Programmet skal sørge for at ulike typer studenter er representert inn i ulike deler av programmet:

 • Studentparlamentet er representert i porteføljestyret med leder av SP
 • Studentparlamentet er representert i styringsgruppen med ansvarlig for læringsmiljø, og personlig vara som møter fast
 • Tillitsvalgte studenter fra alle fakultet skal være representert i referansegruppen – per september 2020 ikke valgt
 • Tillitsvalgte og studenter som representerer ulike interesser er samlet i en egen studentgruppe – som på ulikt vis bidrar inn i workshoper, tester, dybdeintervjuer.

Studentgruppen består per februar 2021 av 14 studenter, fra alle fakultet, i ulik alder og med ulik bakgrunn.

Områdeledere

 • Prosjekt 1 Informasjon og samhandling – Inger Setnes
 • Prosjekt 2 Faglig kvalitet, helse og trivsel – Vibeke Seland Ramm
 • Prosjekt 3 – avventende
 • Prosjekt 4 Fleksibelt utdanningstilbud innen etter- og videreutdanning – Frode Andersen

Tilknyttet programmet