Rett til eksamen på di eiga målform

Foto: Breather/ Unsplash
Foto: Breather/ Unsplash

Bokmål og nynorsk er likestilte skriftspråk.

Som hovudregel skal eksamensoppgåver gis på begge målformer. Du har rett på å få eksamensoppgåvene på bokmål eller nynorsk etter ønskje. Husk å registrere rett målform når du melder deg opp til eksamen.

Ver merksam på nokre unntak for eksamenar i språk.

Språkrådet si heimeside kan du lese meir om eksamensoppgåver på begge målformer. Der kan du også klage dersom du oppdager at reglane ikkje blir fulgt.

Kontakt gjerne Studentombudet om du har spørsmål om dine rettar til eksamen på di målform.