Årsrapport for 2020

I 2020 hadde studentombudet ved OsloMet 232 henvendelser. Studentene hadde flest henvendelser om eksamen og studierelaterte henvendelser. 25 % av henvendelsene er relatert til covid-19.

Under pandemien og i nedstengingen har det vært noe vanskeligere å finne fram til riktig adressat for spørsmål og henvendelser når man ikke kan besøke institutt og fakultet direkte. Dette gjelder både for studentene og for ombudet.

Forordet, til studentombudets årsrapport 2020, skrevet av Eirik Owren Holt.