Mobbing i studietiden

1 av 11 studenter opplever mobbing i løpet av studietiden

Universitas har tidligere skrevet om en undersøkelse som viser at så mange som 1 av 11 studenter i Norge opplever mobbing i løpet av studietiden. På OsloMet – Storbyuniversitetet var tallet fire prosent.

Det er universitetsstyret som i følge Universitets- og høgskoleloven har ansvaret for læringsmiljøet, men utover det finnes det ikke noe klart regelverk som gir studenter som opplever mobbing eller trakassering særlige rettigheter.

Studentombudet er en uavhengig bistandsperson og kan bistå studenter som er utsatt for mobbing eller trakassering og som vurderer eller ønsker å si ifra. Ta kontakt hvis du eller noen du kjenner har opplevd mobbing eller trakassering under studiene på OsloMet og lurer på hva dere kan gjøre.

Her kan du lese hele artikkelen om mobbetallene.