Om retten til begrunnelse

Hvorfor fikk jeg ikke bedre? Om retten til begrunnelse

  • Har du noen gang fått igjen en eksamensoppgave og lurt på hvorfor du fikk den karakteren?
  • Kanskje forventet du en bedre karakter, kanskje forventet du dårligere?
  • Vurderer du å klage og lurer på om du bør gjøre det?
  • Eller tenker du at det hadde vært nyttig for læringsutbyttet å få en begrunnelse for vurderingen?

Uansett hva som er grunnen til at du lurer så har du rett på en begrunnelse for karakteren du fikk.

11930343686_aa31fdffe1_k

Retten til en begrunnelse finner vi i Universitets- og høgskoleloven § 5-3 første ledd, og selv om overskriften til bestemmelsen er «Klage over karakterfastsetting – rett til begrunnelse», så er det ikke bare når du ønsker å klage på karakteren at du kan be om det. Begrunnelse skal du ha uansett hvorfor du ønsker det.

Bestemmelsen sier at du har rett til begrunnelse for karakteren både ved muntlige og ved skriftlige eksamener, men du får ikke begrunnelsen automatisk, du må be om den.

Ved muntlig eksamen må du be om begrunnelse umiddelbart etter at du har fått vite karakteren.

Hvis eksamen  har vært skriftlig har du én uke på deg på å be om begrunnelse fra du fikk vite karakteren eller fra den ble gjort elektronisk tilgjengelig for deg, vanligvis på Studentweb. OsloMet har et eget skjema som du kan fylle ut hvis du ønsker begrunnelse på skriftlig eksamen.

Begrunnelsen skal du normalt få innen to uker etter at du ba om den. Det er opp til sensor om vedkommende ønsker å gi begrunnelsen skriftlig eller muntlig.

I begrunnelsen skal det «gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon«. Dette betyr at du både skal få vite hvilke generelle prinsipper sensor har basert bedømmelsen på og hva det var i din spesifikke eksamen som gjorde at du fikk det bestemte resultatet. Det er for eksempel ikke tilstrekkelig å bare vise til sensorveiledningen eller læringsmålene uten å si noe om din besvarelse i forhold til dem.

Lurer du på om du har rett på begrunnelse for karakteren du fikk på eksamen eller hvordan du ber om det?

  • Har du bedt om begrunnelse, men ikke fått noe svar?
  • Har du fått begrunnelse, men synes at den er for dårlig?

Ta kontakt med Studentombudet.

Jeg kan gi råd og veiledning til hvordan du bør gå frem i saken din, og hjelpe deg til å finne ut av dine rettigheter og plikter som student på OsloMet.