Årsrapport for 2019

Bildet er tatt av Katrine Klyve.

I 2019 hadde studentombudet ved OsloMet – storbyuniversitetet 262 henvendelser. Studentene hadde flest henvendelser om eksamen og studierelaterte situasjoner.

I år har studentene hatt stort fokus på studiekvalitet, og at undervisningen er forutsigbar, i henhold til program- og emneplan, og riktig etter gjeldende lover og regler. Studentene er også opptatt av tilrettelegging. Mange studenter har ønsket å klage på ulike vedtak og ønsket hjelp til å diskutere

saken, få veiledning i hvordan en går frem for å klage og hatt behov for oppfølging i prosessen. Det har vært store og små henvendelser, og mange har vart over lengre tid»

Forord, Studentombudets årsrapport 2019