Et barnehageår er over

I året 2016/2017 er prosjekt utdanningsbarnehager blitt forankret både i de deltagende barnehagene og i barnehagelærerutdanningen på HiOA. Gjennom dialogseminarer, personalmøter og samarbeid med flere grupper ansatte i barnehagene har vi kommet i gang med innovasjonene. Du kan lese mer om hva som er skjedd i detalj ved å gå inn i hvert enkelt prosjekt. Her kommer noen Highlights:

Delprosjekt 1 sin prosjektleder Anton Havnes har vært i Oxford hele året. Til tross for dette har han jevnlig vært her i Norge og hatt nær kontakt med Kanvas-barnehagene. Sammen er de godt i gang med å se på innholdet i barnehagelærer-rollen. Hva er det vi kan forvente at en barnehagelærerkan?

Noen av plakatene som ble presentert fra barnehagene

Delprosjekt 2 har laget første utkast til samarbeidsavtale, vært ute i alle barnehagene og har arrangert en samarbeidskonferanse for alle involverte barnehager med tema «Hvem er vi som utdanningsbarnehage?»

Delprosjekt 3 har fordypet seg i studentenes rolle i praksis. De har sammen med studenter i alle de tre programmene undersøkt hvordan mer åpne praksisoppgaver kan bidra inn i studenters læring.

Delprosjekt 4 har fordypet seg i praksislærer-rollen. Hva innebærer det å være praksislærer i ny barnehagelærerutdanning? Sammen med praksislærerne har formen på samarbeidsmøtene, samarbeid underveis i praksisperioden og utforsking av nettbrett som grunnlag for veiledning stått i fokus.

Prosjektet har også gjennomført felles dialogseminarer og personalmøter med de deltagende barnehagene.

Vi takke alle som har vært med i år for aktiv deltagelse og engasjement, og ser fram til videre samarbeid neste år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *